• Du er her: 
 • Forside
 • 12. februar 2016

Velkommen til Modelflyvning Danmark

Offentliggjort den 24. januar 2016.

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

i Modelflyvning Danmark

Repræsentantskabsmødet afholdes

Søndag den 13. marts 2016, Kl. 10 på
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af mødeleder og mødesekretær
 2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
 3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 5. Behandling af anmeldte forslag
 6. Valg af formand (hvert andet år). /  Der skal vælges ny formand, da Allan Feld ikke modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. / Jens Arnt, Anders Hansen og Karsten Kongstad modtager ikke genvalg.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 9. Budget og kontingent for det kommende år
 10. Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14. februar 2016. (Forslag kan sendes til sekretariatet på e-mail info@modelflyvning.dk)

De indkomne forslag, regnskab for 2015 og budget for 2016 vil blive lagt frem til orientering her på siden senest 28. februar 2016.  (Offentliggørelsen sker på den lukkede del med adgangskode)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

I Danmark er vi 3600 glade mennesker der dyrker organiseret modelflyvning som sport eller hobby.
Modelflyvning som sport omfatter deltagelse i konkurrencer og mesterskaber nationalt og internationalt.
For modelflyvning som hobby arrangeres stævner og sommerlejre - heraf nogle for hele familien.
Ellers foregår vore daglige aktiviteter i de ca. 100 modelflyveklubber, der er fordelt over hele landet.

Modelflyvning Danmark er en interesseorganisation for danske modelflyvere og deres flyveklubber.
Vi repræsenterer tilsammen den rekreative og sportslige udøvelse på amatørbasis.

Vi tilbyder også ansvarsforsikring for erhvervsmæssig brug af ubemandede fartøjer og droner 
Certifikatprøver for multirotorer og andre fartøjer - også til brug som droner, finder du via dette link

Som medlem af Modelflyvning DK har du en række fordele:

 • Du er medlem af en interesseorganisation, der repræsenterer vore interesser overfor myndighederne
 • Du har adgang til at deltage i konkurrencer i ind- og udland, deltage i sommerlejre og festligheder.
 • Du er ansvarsforsikret mod skader forårsaget af dit modelfly.
 • Som professionel kan du tegne en erhvervsforsikring fx, for droner
 • Du får magasinet Modelflyvenyt 6 gange om året. 

Velkommen til - og rigtig god fornøjelse! 


Læs Modelflyvning Danmarks høringssvar på de danske og europæiske forslag til ny dronelovgivning

Modelflyvning Danmark er tilsluttet:

DGIlogo    kdalogo   Friluftsrådlogo    FAI-logo