• 6. juli 2020

Kort referat af afstemningerne under plenarmødet i marts 2009

Sidst opdateret: 20. februar 2010 (kontaktperson: Administrator (biogis))

Her kan du finde agendaen hvortil henvisningerne i det nedenstående er til

Nedenstående er kun uddrag af alle beslutningerne. Den nye ABR og Sportingcode vil være gældende fra januar 2010. SC står for "Sub Committee"

 1. Side 9 c) vedtaget
 2. Side 10 f) vedtaget
 3. Side 11 g) vedtaget h) vedtaget
 4. Side 12 i) trukket tilbage for viderebehandling j) afvist behandlet
 5. Side 13 k) l) og m) vedtaget
 6. Side 14 a) vedtaget b) ikke behandlet c) vedtaget, men der kan tidligst søges om VM status næste år.
 7. Side 17 a) vedtaget b) forkastet c) trukket
 8. Side 18 d) trukket tilbage af Holland e) vedtaget f) trukket tilbage af Østrig
 9. Side 19 g) h) og i) trukket tilbage af forslagsstiller
 10. Side 20 j) og k) Trukket tilbage af Holland l) og m) vedtaget
 11. Side 21 n) o) p) og q) vedtaget
 12. Side 22 r) vedtaget
 13. Side 23 s) og t) vedtaget
 14. Side 24 a) og b) afvist c) trukket af UK
 15. Side 25 d) trukket af UK e) og f) vedtaget
 16. Side 26 a) og b) vedtaget c) trukket af SC
 17. Side 27 d) vedtaget i ændret form
 18. Side 28 e) f) g) og h) vedtaget i) trukket tilbage af Frankrig
 19. Side 29 j) k) og l) afvist
 20. Side 30 m) Ændringer til p-program afvist, ændringer til f-program vedtaget
 21. Side 31 n) vedtaget
 22. Side 32 a) b) og c) vedtaget
 23. Side 33 d) trukket til fordel for "e" e) vedtaget i ændret form. Tekst fra "After release of the..." er slettet f) trukket af Belgien
 24. Side 34 g) vedtaget
 25. Side 35 h) trukket tilbage af UK. i) vedtaget j) trukket
 26. Side 36 k) vedtaget og ændres straks (grundet sikkerhed) l) vedtaget m) trukket af Belgien
 27. Side 37 n) vedtaget o) vedtaget med tilføjelse: Det skal sikres, at skærmen ikke kan trækkes gennem omløberen. (Tilføjelsen blev lavet fordi det ikke er obligatorisk med en mand ved omløberen)  p) trukket af UK
 28. Side 38 q) og r) vedtaget
 29. Side 39 s) sendt tilbage til SC t) u) og v) trukket tilbage af forslagsstiller
 30. Side 40 w) trukket tilbage af Belgien x) vedtaget (strafpoint ændres til 300)
 31. Side 41 y) vedtaget (Strafpoint ændret til 300)
 32. Side 42 z) afvist aa) og ab) vedtaget
 33. Side 43 ac) ad) og ae) vedtaget
 34. Side 44 af) sendt tilbage til SC
 35. Side 45 ag) sendt tilbage til SC
 36. USAs forslag om ballast udvendigt på f3k modeller sendt tilbage til SC for viderebearbejdning
 37. Var fraværende under det meste af heli afstemningerne, beklager
 38. Side 51 m) og n) Trukket tilbage af forslagsstillerne o) vedtaget
 39. Side 52 a) b) og c) vedtaget (Kan først træde i kraft 2011)
 40. Side 53 d) e) og f) vedtaget (Kan først træde i kraft 2011)
 41. Side 68 VM i 2011 F1A B og C i Argentina. F1E i Serbien. F3A i USA. F3B i Kina. F3C i Italien. F3D Australien. F3K i Sverige
 42. Side 69 EM i 2010 F1A B og C i Tyrkiet. F1E i Rumænien. F3A i Østrig. F3D i Ukraine
 43. Side 71 Valg af SC formænd. Jeg var nødt til at gå kl 18 lørdag da jeg skulle nå mit fly. Jeg mener at den nye F3A SC formand blev Michael Ramel fra Tyskland.