• 13. november 2019

Fritflyvning

Fritflyvning - En krævende konkurrenceform

 

Repræsentantskabsmøde er flyttet til søndag d. 10. november i Vigersted hallen. Efterfølgende er der indoor trimmedag.

Årets repræsentantskabsmøde i fritflyvning blev et roligt et af slagsen, med et pænt fremmøde på 11 medlemmer.

Formandens beretning kommer senere under organisatorisk/repræsentantskabsmøder. 

Regnskab og budget blev godkendt. Der var kun et forslag om at nøjes med en revisor, da der er ganske få bilag. Men det blev besluttet at fortsætte som sædvanligt, da vi vil kigge seriøst på at skifte bank for at spare lidt udgifter. Regnskab og budget kan ses under organisatorisk/repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsen blev genvalgt. Dog fik Peter Buchwald nu en fin titel, så flere tilbød at skifte post med ham.

Udtagelsekomiteen blev udvidet med Peter Rasmussen, så den nu består af de foreskrevne 6 medlemmer.

Revisorerne blev genvalgt.

Næste landsmøde bliver søndag d. 8. november 2020. Tid og sted er endnu ikke fastlagt, da vi gerne vil fortsætte med at holde landsmødet efterfulgt af indendørsflyvning, så mulige steder skal undersøges. 

Eventuelt tog igen prisen som længste punkt, men det var også krydret med alle mulige sidespring og flyvske bemærkninger. Under eventuelt blev der diskuteret: Elite weekend, Hjemmesiden, Seminar(F1B?), ModelflyveNyt, Udbredelse af fritflyvning ved deltagelse med katapult chuck ved diverse eventer, Medlemsliste, 

Så blev der spist frokost inden flyvningen begyndte. Det blev kun til trimflyvninger og især test af motorkombinationer til modellen for at den passede i hallen. Men Steffen lavede et par imponerende flyvninger på 6.56 og 6.50 minutter. 

 

DM indoor bliver søndag d. 9. februar ligeledes i Vigersted Hallen.


Fritflyvning består af tre hovedklasser: svævemodeller, gummimotormodeller og forbrændingsmotor modeller samt en underskov af klasser. Modellerne er selvstabile/selvstyrende og piloten kan således ikke bestemme hvor modellen præcist skal lande. I de fleste tilfælde cirkler modellen og bliver blæst i vindretningen. Ved konkurrencer er hjemhentningen og dens fysiske anstrengelse et væsentligt moment, hvorfor en god fysisk form er et stærkt supplement til modelflyvningen i øvrigt.

 

IMG_0240