• 7. juli 2020

Indhold

Nyhedsbrev - mar 2018

Nyhedsmail den 9. marts 2018

 

Husk at bestille din FAI sportslicens for 2018

Hvis du i løbet af 2018 planlægger at deltage i en international FAI-konkurrence - f.eks. de tre World Cup konkurrencer i Sverige omkring 1. juli - så sørg for at du har en gyldig FAI-sportslicens.

Du får fornyet din licens ved at sende en mail til KDA's formand Hjalmar Nielsen på mailadressen hjalmar @ mail.dk

I mailen skal du bede om at få en sportslicens for 2018 - og du skal skrive følgende oplysninger:

Hvis du har haft en FAI sportslicens tidligere:

Dit navn

Dit FAI ID (det står på din gamle sportslicens)

Dit nationale identifikationsnummer - det nummer der står på dine modeller (f.eks. DEN-1234)

Hvis du ikke har haft en FAI sportslicens tidligere:

Dit navn

Dit medlemsnummer i Modelflyvning Danmark

Skriv også, at du ikke har haft sportslicens tidligere

 

 

Jutland Heath Cup & Danmarksmesterskaber i 2018

I Nyhedsmailen fra februar måned var der oplyst forkerte datoer på ovenstående konkurrence, som afholdes på Kongenshus Hede i Jylland. Der flyves konkurrence lørdag den 9. og søndag den 10. juni.

 

 

Uofficielt nordisk mesterskab i klasse F1S på Öland

De svenske arrangører af det uofficielle nordiske mesterskab i F1S/E36 havde søgt om tilladelse til at benytte den "gamle" flyveplads ved Rinkaby i Sverige til dette års NM i klasse F1S/E36.

Desværre fik de afslag, så nu foreligger den officielle indbydelse til stævnet, som - i lighed med sidste år - skal afholdes på Öland:

  • Briefing fredag den 11. maj kl. 8.00 på Mysinge Hög. Mysinge Hög ligger lige nord for landsbyen Mysinge, som man kommer til ved at køre sydpå af hovedvejen på Ölands vestlige kyst.
  • Ved briefingen oplyses periode- og starttidspunkter, og man kører samlet til det valgte startsted.
  • Tilmelding på mail til konkurrenceleder Bo-Eskil Nilsson på bo-eskil @ home.se - oplys dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Send din tilmelding senest den 7. maj.
  • Klasser:  Der flyves ud over F1S også F1G, F1H, F1J, P-30, chuckglider og katapultsvævere.
  • Startgebyr: 200 svenske kroner/20 Euro for deltagelse i F1S
  • Kontakt:  Bo-Eskil kan kontaktes på mail og på telefon 

Der er stolte danske traditioner ved NM i klasse F1S. Stævnet har været afholdt to gange tidligere, og begge gange har Christian vundet - og topplaceringerne er primært endt på danske hænder. Det skal dog siges, at de svenske F1S-flyvere oppede sig gevaldigt i 2017, hvor der var hård kamp om såvel anden- som trediepladsen.

Flyvepladsen på Öland er gigantisk og fuldstændig flad bortset fra enkelte træer og lidt lav kratbevoksning. Man skal sikre sig en god kompaspejling, når man flyver - ellers kan modellerne være svære at finde, fordi der ikke er gode pejlemærker på pladsen.

Man skal også have godt fodtøj, da terrænet er hårdt at gå på. Til gengæld er der ca. 4x7 km at flyve på - og ingen turbulens af betydning.

 

 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark den 18. marts

Fritflyvnings-klubben bliver repræsenteret ved formand Per og fritflyvningsredaktør Lars. Da vi har tre stemmer, er det muligt for yderligere et medlem at deltage. Hvis nogen har lyst, så kontakt straks formanden

 

Mødet bliver afholdt på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby fra kl. 10.00.

Der er stillet en række forslag til årets repræsentantskabsmøde:

  • Per Egelund Nielsen fra klubben SKM foreslår, at der oprettes en "bonus-gruppe", som kan formidle midler til klubberne, som kan søge tilskud til forskellige relevante udgifter, såsom generatorer, plæneklippere, kunstgræs mv.

Bonus-pengene skal sikres bedst muligt, så Modelflyvning Danmark har ejerskabet, hvis f.eks. klubben må lukke.

  • Ole Steen Hansen fra Grenaa Modelflyveklub har stillet forslag om Modelflyvenyt.

Han kritiserer bladets indhold og ønsker bedre fotos, mere inspirerende artikler og en bedre præsentation af indholdet i det hele taget. Desuden efterlyser han, at Modelflyvenyt også spiller en aktiv rolle på Facebook og i den digitale verden.

  • Modelflyverne Aarhus stiller forslag om nedlæggelse af stormodelkontrollant-ordningen. I forslaget anføres, at ordningen ikke længere giver mening, da de nye droneregler giver alle mulighed for at flyve med droner op til 25 kg samt med jetturbine, såfremt modellerne iøvrigt overholder de bestemmelser, som forlanges i dronereglerne.
  • Bestyrelsen for Modelflyvning Danmark foreslår en vedtægtsændring, hvor man fjerner kravet om medlemskab af KDA fra vedtægterne. I stedet ønsker man en formulering, hvor man skal være medlem af FAI, og man kan være medlem af en dansk organisation, der varetager rollen som national aeroklub.

Hvis nogen har særlige holdninger til ovennævnte forslag, så send venligst en mail til formanden