• 13. juli 2020

Indhold

Nyhedsbrev 10 - 2017

Fritflyvnings-nyhedsmail  nr. 10 - 20.01.2017

 

·        Referat af Klubmøde den 8/1 2017 i Nivå

·        Fritflyvnings-organisationen

·        Næste klubmøde den 21. marts 2017

 

Fra klubmødet i Nivå den 8. januar

Mødet var indkaldt uden en dagsorden, hvilket måske var årsag til, at kun seks deltog i mødet, der blev holdt hos Per i Nivå.

Steffen havde medbragt en version af FAIs foreløbige konkurrencekalender, hvor han havde medtaget de stævner, hvor man kunne deltage i to eller flere World Cup-konkurrencer i ét hug. På denne kalender havde Steffen markeret, hvilke konkurrencer han ville deltage i, og hvilke han yderligere kunne være interesseret i.
Kalenderen bliver udsendt som vedhæftet fil sammen med denne nyhedsmail.

Umiddelbart inden klubmødet havde det engelske Free Flight News offentliggjort en liste over de forslag til regelændringer, som er indkommet til behandling på CIAM mødet i april i år. Listen blev rundsendt i den seneste nyhedsmail.
På mødet formulerede vi den kommende proces for at finde vores - altså danske fritflyveres - indstilling til regelforslagene. Det kommer til at foregå således (proceduren er aftalt med vores formand, Karsten):

·        Regelforslagene opsummeres i overskuelig form og rundsendes i en kommende nyhedsmail.

·        På næste klubmøde - tirsdag den 21. marts hos Lars i Albertslund - diskuteres forslagene. Fritflyvere, som ikke kan deltage, kan indsende deres indstilling på mail inden klubmødet.

·        Klubmødets indstilling udsendes i en nyhedsmail, hvorefter alle medlemmer igen kan kommentere. Et par af os vil derefter formulere den endelige indstilling, som vi videregiver til den eller de danske deltagere ved CIAM-mødet.

Et sidste punkt, som skal nævnes, er, at mødedeltagerne gerne ville fastholde traditionen med at holde et årligt seminar, hvor vi får eksperter til at fortælle om emner, der er bred interesse for i vores kreds. Tidligere har der været afholdt to møder, der koncentrerede sig om F1A-klassen, og et mere generelt om aerodynamik i fritflyvningssammenhæng.
Det er for sent at lave et seminar på denne side af sommeren - flyvesæsonen står lige foran sin begyndelse - men en dato sidst på året eller i starten af 2018 er realistisk.
Hvem har en eller flere gode ideer til et emne? Skriv til nyhedsmailen!

 

Fritflyvningsgruppens organisation

Steffen har sendt nedenstående indlæg:

 

I forbindelse med de danske deltageres forberedelser til det kommende VM er der kommet bemærkninger fra flere sider om vores "organisation", som forventes at påtage sig ansvar for at udføre en række arbejdsopgaver, og et par holdmedlemmer har klart signaleret, at de ikke synes "organisationen" agerer med rettidig omhu.

Jeg tror, at vi skal have foretaget en af de populære "forventningsafstemninger" i denne anledning.

Det iskolde faktum er, at vi i mange år slet ikke har haft "en organisation". I de gode gamle dage havde vi en sekretær, som vedligeholdt et medlemskartotek, sørgede for udstedelse af diplomer - Sic! - og initierede at der blev indbetalt kontingent og betalt regninger. Sekretæren - eller hendes mand - stod også for fem-seks gange om året at skrive adresser på kuverter, slikke på frimærker og slæbe forsendelserne til Østerbro posthus. Belønningen for dette var "betalt telefon". I samme periode brugte Per en ufattelig masse timer på Modelflyvenyt, Peter var ung og fattig, så han volonterede i en menneskealder til at være holdleder i diverse sammenhænge.

Denne "Guldalder" er længst forbi, og jeg tror ikke, den kommer igen.

Aktuelt har vi Thomas, som styrer vores bankkonto og gennemfører de ganske få posteringer som rammer os pr. år. Thomas sørger også for, at der bliver opstillet et årsregnskab. Karsten beklæder (af pligtfølelse og ikke lyst) rollen som formand og har derfor ansvaret for samarbejdet med Modelflyvning Danmark, hvor jeg er indtrådt som Fritflyvningsrepræsentant i Eliteudvalget (heller ikke her er drivkraften lyst, men pligtfølelse) Lars er vores grenredaktør, og Per udgiver vores nyhedsmail. Vores valgte bestyrelse har INGEN aktiviteter bortset fra det årlige landsmøde.

Jeg tror derfor at det er vigtigt for os at få forankret den erkendelse, at når der er behov for konkrete aktiviteter, som fx alt det praktiske relateret til deltagelse i et mesterskab for et udtaget landshold, så skal ALLE aktiviteter udføres på ægte græsrodsmaner af de involverede selv, som bærer et eget ansvar for at sikre at "nogen" af dem påtager sig opgaverne og får dem udført.

 

Klubmøde i Albertslund tirsdag den 21. marts kl. 19.00

Lars lægger hus til næste klubmøde i Albertslund. Tilmelding skal ske til Lars.
Dagsordenen vil bl.a. omfatte diskussion af vores indstilling til de forskellige regelforslag til CIAM-mødet i april.

 

Kalender

·        Søndag den 26/2 2017: DM for fritflyvende indendørsmodeller i Vejle Idrætscenter, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle fra kl. 10.00 til ca. 16.30. Der flyves i klasserne P-15, P-40, Peanut, Lillflygar'n, A6, Easy-B (F1L), Living-Room-Stick/Mini Stick, F1D, F1D-begynder (F1M). Se i øvrigt indbydelse i Modelflyvenyt 6/2016

·        Tirsdag den 21. marts kl. 19.00 er der Klubmøde hos Lars, Albertslund. 

 

 

Kontakt

Send dine indlæg til nyhedsmailen til  fritflyvning(a)outlook.dk