• 13. juli 2020

Indhold

Nyhedsbrev 17 - 2017

Fritflyvnings-Nyt 20.09.2017

Formanden skriver:

Kære medlemmer af Fritflyvning Danmark.

På landsmødet den 5. november (i Fredericia) skal der vælges bestyrelse for 2017/18.

Denne gang opstiller jeg ikke til bestyrelsen - og således heller ikke til posten som formand. Jeg er nået til, at der er brug for friske kræfter på formandsposten.

Det er ikke min opgave at pege på min efterfølger, men har set det som min pligt at sikre, at der til landsmødet var et medlem, der var villig til at lade sig opstille til bestyrelsen med henblik på at overtage formandsposten.

Jeg har spurgt Per, om han var villig til at lade sig vælge. Det har han sagt ja til.

For en god ordens skyld betyder det naturligvis ikke, at der ikke er mulighed for at opfordre andre til at overtage posten. Det kan gøres helt frem til landsmødet.

Med venlig hilsen
Karsten

 

Fortsatte tanker om F1B-VM'et i  Ungarn

af Christian

Min beretning fra VM i Fritflyvnings-Nyt fra den 25/8 indeholdt en beskrivelse af min fly-off deltagelse og en formodning om, at jeg muligvis var blevet klokket af for tidligt på 3:56. Mine hjælpere hævder i hvert fald, at de stadig kunne se modellen i luften. Jeg er dog ikke utilfreds med mit resultat og kan heller ikke gøre noget ved sagen.

Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at følge op på den. Den model jeg fløj hele VM med er min 4-panels Stefanchuk model E udstyret med Andriukovs Simplicity-4 timer med indbygget altimeter. Jeg har ikke gjort brug af altimetret på denne model før. Men på min 6-panels model D har jeg afprøvet systemet og fundet ud af hvordan man downloader data om de sidste 25 flyvninger. Det fungerede fint.

Vel hjemme ved PC'en udførte jeg så denne proces på model E og måtte konstatere, at data var meget mærkelige. Alle højdeangivelser var negative. Noget var galt, for modellen er ingen u-båd. En kort mail til Alex Andriukov fik et lakonisk svar. Problemet er det lille stykke tape, som beskytter altimetret mod snavs inden det tages i brug. Rigtigt, der sad et lille stykke tape. Det er nu fjernet, og et par ture op og ned af trapperne i min opgang har vist, at modellen var over vandspejlet.

Ganske mange dage gik med andre aktiviteter og tanker indtil det pludselig gik op for mig, at måske er højdemålingen forkert, men ikke tiden. En fornyet gennemgang af samtlige records fra altimetret viste, at kun en enkelt registrering passer med forløbet af min fly-off start. Alle de andre slutter ved 180 sekunder, hvor DT'en virker og timeren slukker. I fly-off starten forlængede jeg DT-tiden 2 gange 2 minutter ved hjælp af den grønne knap på fjernbetjeningen. Da vi konstaterede, at tidtagerne havde klokket flyvningen af på 3:56, stod jeg lidt og hørte på mine hjælpere, som fulgte modellen i kikkerter. Så trykkede jeg på den røde knap, som udløser DT'en og slukker timeren.

Den ene registrering, som dokumenterer dette, viser at DT blev aktiveret på 5:40. Højdekurven, som viser negative højder, viser dog at model E stadig havde en fjerdedel af sin udgangshøjde tilbage, og utvivlsomt ville have fløjet de 6 minutter, hvis den havde fået lov.

Men det er tidtagerne, der bestemmer, og jeg kom ikke med i næste fly-off runde sammen med de 14 andre, som gjorde. 

 

Klubmøde onsdag den 4. oktober kl. 19.00 i Roskilde

Hermed indbydes alle fritflyvere til Klubmøde hos Steffen. Giv venligst Steffen besked om, at du kommer, så han kan forberede en passende mængde kaffe …. 

På mødet vil der forhåbentlig være deltagere, som har været med ved sommerens mange konkurrencer, så de øvrige deltagere kan få friske rapporter om successerne, og hvad der ellers måtte være værd at nævne i den anledning.

Vi skal desuden tale om kommende aktiviteter - Steffen skal til møde i Eliteudvalget og vil gerne afstemme sine synspunkter med holdningerne hos andre fritflyvere. Vi har - som det kan ses nedenfor - fået mulighed for at afholde et par konkurrencer på Flyvestation Værløse, og vi kan i den forbindelse måske lægge yderligere planer om flyvning i nærområdet.

 

Indbydelse til fritflyvnings-konkurrence på Flyvestation Værløse søndag den 29. oktober

Vi har fået tilladelse til at afholde 1-2 konkurrencer på Flyvestation Værløse her i efteråret. Tilladelsen er givet som et forsøg, idet Naturstyrelsen, som administrerer området, vil sikre sig, at vores aktiviteter ikke generer dyrelivet i området, før vi kan få en permanent tilladelse.

Første konkurrence afholder vi søndag den 29. oktober, hvor vi afholder briefing på pladsen kl. 10.00. Vi planlægger at flyve fem perioder, hvis vejret tillader det. Der flyves i alle klasser, undtagen i klasserne med forbrændingsmotorer. Disse er ikke tilladt på pladsen. Vi tilpasser naturligvis max-tiden til forholdene.

Sådan kommer du ind:
For enden af den vej, der hedder "Sandet", ligger en stor parkeringsplads. Derfra vil vi organisere transport af modelkasser og andet udstyr ind på flyvestationens område. Bilkørsel i området er forbudt, men vi regner med at få lov til at køre én eller to biler ind.
Alle der kommer fra kl. 9.00 til 9.45 vil få deres ting transporteret ud til startstedet. Vi må ikke transportere personer, så man må gå (eller cykle, hvis man medbringer en cykel/elcykel) til startstedet. Dette kan ligge op til halvanden kilometer fra parkeringspladsen.

Pladsen har en hovedstartbane, der ligger i øst-vestlig-retning. Desuden en rullebane nord for hovedstartbanen. Uden for banerne er der lav græsbevoksning, så området er let at færdes i. I øst-vestlig retning er der ca. 3 kilometer, mens der i andre vindretninger er væsentlig kortere frit areal. I værste vindretning er der kun omkring 700 meter.

Briefing  ved startstedet kl. 10.00
Hvis vejret tillader det, vil vi afvikle fem perioder  à 1 times varighed, så evt. fly-offs kan afholdes ved 16-tiden.
Klasser:  E36/F1S, F1A, F1B, F1Q, F1H, chuckglider
Tilmelding  til Per - senest fredag den 27/10.
I tilfælde af meget  dårligt vejr aflyses stævnet pr. mail senest lørdag aften den 28/10.
Deltagelse  i konkurrencen er gratis.