• 5. juli 2020

Indhold

Nyhedsbrev 2 - mar 2018

Nyhedsmail den 19. marts 2018

 

Forsikringsbevis til brug ved udenlandske konkurrencer

Hvis du deltager i udenlandske konkurrencer, kan du risikere, at konkurrenceledelsen forlanger bevis for, at du er forsikret ifølge de gældende drone-regler. Som medlem af Modelflyvning Danmark er du forsikret korrekt, og det kan du dokumentere med et forsikringsbevis, som Modelflyvning Danmarks sekretariat sender til dig, når du beder om det. Beviset er kun gyldigt for det kalenderår, hvor det er udstedt, så du skal bede om et nyt, når et nyt år starter.

Kontakt sekretariatet på mail: info @ modelflyvning.dk eller på telefon mandage kl. 16.30-18.30.

 

 

Holiday on Ice i Norge - en kold affære

Den traditionelle norske konkurrence "Holiday on Ice" blev i år afholdt uden dansk deltagelse i weekenden den 17.-18. marts. Vejret var hundekoldt - omkring 20 graders frost suppleret med en halvfrisk vind, der på 2½ minut bragte modellerne ca. 1 km ud. Konkurrencen bliver afholdt på søen Mjøsa, hvor isen helt uden problemer kunne holde de ca. 30 deltagere og deres biler og udstyr oven vande.

I dagens løb aftog vinden, så det fra tredie periode blev så stille, at F1A-flyverne havde svært ved at holde modellerne oppe på linen, når de samtidig skulle løbe rundt i 30-40 cm løs sne.

F1A blev vundet af Per Findahl, der fløj 404 sek. i fly-offet. På de følgende pladser kom Litauiske Henrikas Aukstakis med 388 sek. i fly-offet og Mikail Kosonozhkin med 350 sek. i fly-offet.

Dag Larsen vandt F1B med 322 sek. i fly-offet, foran Vegar Nereng med 315 sek. fly-off og Rolandis Mackus fra Litauen med 301 sek. fly-off.

Ossi Kilpelainen fra Finland vand F1Q med 834 sek. foran Andreas Lindner fra Tyskland, som kun fik én start på 15 sek.

Walt Ghio fra USA fløj med i F1B og fik kun én start, som var et max. Det samme gjaldt svenske Bror Eimar, der dog kun blev noteret for 4 sekunder!

 

 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Samme dag som de hårde negle fløj Holiday on Ice i Norge, blev årets Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark afholdt på Fjelsted Sko Kro ved Ejby på Fyn. Fritflyvning Danmark var repræsenteret ved formand Per og grenredaktør Lars.

Der deltog omkring 80 repræsentanter for de danske modelflyveklubber, og de rådede over ialt ca. 125 stemmer (hvoraf vi fritflyvere havde de tre).

Der kommer et officielt referat fra mødet, som vil kunne læses på Modelflyvning Danmarks hjemmeside. Så her skal kun omtales et par punkter, der måske er særligt interessante for os fritflyvere.

 

Ny hjemmeside

Mest spændende - og mest tiltrængt - var bestyrelsens bud på en ny hjemmeside til Modelflyvning Danmark. Den blev vist på storskærm, og den virker umiddelbart som et kolosalt fremskridt. Den er pænt designet, enkel og intuitiv at bruge. Den er også adaptiv, så den tilpasser sig den anvendte skærm - den lille telefonskærm og den store PC- eller tabletskærm. Bestyrelsen forventer, at siden går i luften inden sommerferien.

Under punktet "Formandens beretning" afholdt Lars Kildholt en hurtig brainstorming, hvor forsamlingen blev bedt om at komme med ideer til nye eller anderledes indsatsområder. Der kom rigtig mange ideer - blandt andet forslag til "Modelflyvecenter Danmark" med flyveplads og mødelokale til alle former for modelflyvning. Disse visioner skulle så kombineres med økonomien under diskussionen af budgettet.

 

Lavt juniorkontingent

Under budgettet blev kontingentet også drøftet. Det blev fastlagt til 600 kr. (dvs. uændret) for medlemmer på 18 år eller mere, mens medlemmer under 18 år kun skal betale 100 kr.

Den lave pris for juniorer er en håndsrækning til de mange klubber, der har klaget over, at et højt kontingent kan være en stor belastning for juniorer, der måske ikke er sikre på, hvad de går ind til. Fritflyverne kan også få glæde af den lave pris - f.eks. hvis der oprettes byggekurser på ungdomsskoler og lignende. De 100 kroner betaler et fuldt medlemskab - altså såvel Modelflyvenyt som ansvars-forsikring.

 

Fremstød for modelflyvning på de sociale medier

En sidste interessant ting fra Repræsentantskabsmødet: Martin, der er medlem af bestyrelsen, og som flyver med droner, har lavet en række videoer, som er lagt på sociale medier. Mange har sikkert set videoen om de nye drone-regler, der betyder, at man med stor fordel kan melde sig ind i Modelflyvning Danmark.

Martin efterlyser gode historier, der kan fortælles i en kort video, som derefter kan bruges på nettet til at hverve nye medlemmer. Har du gode ideer, så kontakt Martin.

 

 

Danmarksmesterskaber for indendørsmodeller

Bjarne Jørgensen har uden yderligere kommentarer sendt resultatlisten fra Indendørs DM, som blev afholdt søndag den 11. marts i Idrættens Hus i Vejle:

F1M (F1D begynder):

1. Bjarne Jørgensen             696 sek.

LR-Stick:

1. Tobias Jørgensen             256 sek.

Lillflygarn:

1. Amanda Westerblad      221 sek.

2. Axel Handrup                  216 sek.

3. Ruben Sonne                   180 sek.

4. Kalle Westerblad             162 sek.

Chuck F1N:

1. Hugo Ernst                        46 sek.

2. Axel Handrup                   30 sek.

3. Ruben Sonne                   28 sek.

4. Amanda Sonne                28. sek.

6. Niclas Harndahl               10 sek.

7. Bente Harndahl                  9 sek.

8. Thomas Røjgaard               6 sek.

A6:

1. Bjarne Jørgensen             450 sek.

2. Ruben Sonne                   383 sek.

3. Axel Harndrup                 264 sek.

4. Amanda Sonne                167 sek.

P15:

1. Tobias Jørgensen             251 sek.

2. Bjarne Jørgensen             205 sek.

3. Karl Erik Widell                144 sek.

4. Hugo Ernst                        103 sek.

5. Niclas Harndahl                  75 sek.

5. Bente Harndahl                  75 sek.

7. Thomas Røjgaard               68 sek.

P40:

1. Jørgen Olsen                       89 sek.

Bostonian:

1. Tobias Jørgensen             170 sek.

NoCal 2:

1. Bo-Eskil Nilsson               113 sek.

2. Tobias Sonne                      50 sek.

3. Axel Harndrup                    32 sek.

Peanut F4F

1. Tobias Sonne                      63 sek.

2. Niclas Harndahl                  15 sek.

 

 

Rod i medlemslisten

Vi har konstateret store afvigelser mellem den medlemsliste, som vi selv hidtil har anvendt, og den liste, som Modelflyvning Danmarks sekretariat har trukket ud fra medlemsbasen. Når man melder sig ind i Modelflyvning Danmark, kan man angive hvilken klub man ønsker at være medlem af. Fritflyvning Danmark er således en klub (selvom vore medlemmer er spredt over det meste af landet). Sekretariatets liste rummer alle de, som har angivet "Fritflyvning" som deres tilhørsforhold.

Så denne Nyhedsmail sendes til lidt flere end den forrige blev sendt til. Vi mangler stadig mailadresser til de sidste 8-9 medlemmer - dem kontakter sekretariatet i disse dage, så de kan give tilladelse til, at vi får deres kontaktoplysninger.

Det lyder - og er! - kringlet, men sådan skal det gøre, hvis man ikke vil overtræde bestemmelserne om brug af persondata.