• 15. august 2020

Indhold

Nyhedsbrev 3 - feb 2019

Fritflyvning - Nyhedsmail 21. februar 2019

 

OBS - Information til deltagerne ved indendørs-DM

Årets Danmarksmesterskaber for indendørs-modeller bliver afholdt i Vigerstedhallen, Ågerupvej 1, 4100 Ringsted på søndag den 24. februar med briefing kl. 11.00.

Man er velkommen fra kl. 10.00, men der er ikke nødvendigvis adgang til hallen før kl. 11.00.

Karsten, som har fået hallen stillet til rådighed for os, gør udtrykkeligt opmærksom på, at der hverken er kiosk eller cafeteria i Vigerstedhallen, så man skal selv medbringe mad og drikkevarer på dagen. Der er naturligvis adgang til vand - men så rækker servicen heller ikke længere!

Mød op alligevel - det tegner til at blive et velbesøgt stævne!

 

 

Regelforslag som skal til afstemning på CIAM-mødet i april 2019

Nu har vi fået den såkaldte agenda for CIAM-mødet 2019. Det er en samling af alle forslag til regler og regelændringer til FAI's modelflyveklasser.

Vi er naturligvis særligt interesserede i forslagene under fritflyvnings-området, og her er der et par stykker, som nok vil vække interesse overalt.

2019 er et år, hvor reglerne er "frosset" - det betyder, at man ikke kan lave ændringer, som ikke er begrundet i hensynet til sikkerhed. Man kan f.eks. ikke foreslå reduktion af linelængden i F1A eller indførelse af en areal-regel i F1C, som kan sidestilles med hvad der gælder i F1A og F1B. Forslag skal være begrundet i sikkerheds-hensyn for at kunne behandles på årets CIAM-møde.

Men sikkerhed dækker også et stort område, og agendaen rummer grundlæggende forslag tre områder:

FAIs fritflyvnings-subcommitee har stillet forslag om et regelsæt for de såkaldte DT-fly-offs. Forslaget går ud på at sætte nogle rammer for de improviserede fly-off-regler, som flere arrangører har følt sig presset til at anvende for at få afsluttet stævner i dårligt vejr på en rimelig måde.

Forslaget kræver en flyvetid inden DT på mindst 90 sekunder. Desuden specificeres det, at haleplanets vinkel efter DT skal være mindst 40 grader mere end under flyvning. Der tages tid på flyvningen, til modellen ligger på jorden. Hvis termikbremsen ikke virker efter senest det angivne sekundtal, noteres flyvningen til 0 sekunder.

Subcommitteen har også foreslået regler for tilsvarende afgørelser, hvis samtlige fly-off-deltagere flyver med godkendte højdemålere. I så fald aflæser man modellernes højde på et tidspunkt mindst 90 sekunder efter starten - og den model, der på dette tidspunkt ligger højest, har vundet.

Det andet forslags-område er tidtagning på motortiden i klasse F1C. Her foreslår den amerikanske aeroklub, at deltagerne skal demonstrere, at deres timer stopper motoren efter højst 4,0 sekunder. Dette er kun muligt med elektroniske timere, så forslaget rummer også et krav om, at F1C-modeller er forsynet med elektroniske timere.

Det tredie forslag går på at tillade brug af RC-DT i klasse F1S, hvor forslaget omfatter såvel stop af motoren som udløsning af termikbremsen.

Agendaen til CIAM-mødet er vedhæftet denne nyhedsmail. Den er omfattende - og den er på engelsk. De fritflyvnings-relevante forslag starter på side 19.

Vi tager CIAM-forslagene op på vores Klubmøde tirsdag den 5. marts kl. 19.00 hos Lars