• 15. august 2020

Indhold

Nyhedsbrev dec - 2017

Fritflyvnings-Nyt 14. december 2017

 

FAI-Sportslicenser for 2018

Som mange nok vil vide, har Kongelig Dansk Aeroklub besluttet at lukke sekretariatsfunktionen på kontoret i lufthavnen i Tune. Den hidtidige generalsekretær havde sidste arbejdsdag den 30. november.

Det betyder, at kontakten til det internationale luftsports-forbund FAI fra nu af skal varetages på anden vis. KDAs kontor stod bl.a. for kommunikationen med FAI, og herunder fremskaffelse af de sportslicenser, der dokumenterer at man er medlem. Det er en forudsætning for at kunne deltage i internationale konkurrencer.

Hvordan kontakten til FAI skal udformes i fremtiden, er der endnu ikke taget beslutning om. Og da en række danske fritflyvere skal deltage i World Cup-konkurrencerne i Californien i februar, varer det ikke længe, før der skal foreligge nye sportslicenser.

Pt. holder Karsten og Per øje med udviklingen, så det bliver klaret inden februar. Skal nogen bruge sportslicenser inden da, så kontakt venligst Karsten eller Per.

 

Drone-nummer, hjemhentningsstickers mv.

De nye drone-regler medfører, at alle modeller, som vejer over 250 gram, skal forsynes med et drone-nummer. Læs herom på hjemmesidenwww.droneregler.dk, hvis du ikke allerede har fået dit drone-nummer.

Leif har tilbudt at lave hjemhentningsstickers, hvorpå alle oplysningerne står. Leif har ganske enkelt indkøbt nogle ark med transparent folie, der via laserprinteren kan omdannes til de fineste hjemhentningsstickers. På disse kan man evt. også angive modellens FAI-nummer samt om det er A-, B-, C-, osv.-modellen.

Leifs tilbud omfatter kun laserprintet. Så man skal selv lave en digital fil med stickeren i den form og størrelse, som man ønsker. Leif kan kontaktes på mail.

 

Elektro-seminar i Roskilde lørdag den 24. februar

Klokken 14.00 lørdag den 24/2 starter årets første fritflyvnings-seminar. Emnet er "Optimering af elektronikken i klasserne F1S/E36 og F1Q".

Det er lykkedes at få Jeppe Alkærsig til at være underviser/vejleder på seminaret. Jeppe regnes for landets førende i klasse F5B, som er radiostyrede svævemodeller med elektromotor. Disse modeller kan flyve op mod 300 km/t og stige op til 80 m/s, når motoren kører. Så Jeppe ved noget om, hvordan man får et modelfly til at flyve hurtigt - og stige hurtigt. Begge dele er interessante for F1S/E36-flyverne, mens F1Q-flyverne er interesserede i at optimere elektronikken, så den begrænsede energi i Q-klassen udnyttes bedst muligt.

Uden at fornærme mere end et par stykker kan man sige, at danske elektro-fritflyvere er ret uvidende om, hvordan elektronikken i deres modeller virker. Dermed er vi heller ikke gode til at optimere vores modeller ved at få motor og ESC til at spille sammen. Vi håber, at vi på seminaret kan lære en masse, så vi kan forbedre præstationerne.

Seminaret bliver afholdt hos Steffen i Roskilde.

Vi regner med, at elektro-seminaret er færdigt ved 17-18-tiden. Derefter har Steffen tilbudt at servere et uformelt måltid for de deltagere, der har lyst til at blive og snakke videre. Steffen forventer selv at kunne servere et helt frisk referat fra de californiske stævner i februar måned.

Dato og klokkeslet:  Lørdag den 24. februar fra kl. 14.00

Tilmelding: Tilmelding til Steffen.

Angiv i tilmeldingen, om du ønsker at blive og spise med efter elektro-seminaret

Deltagergebyr:  Seminaret er gratis - du skal betale for maden

 

DM 2018 for indendørs-modeller søndag den 11. marts

Bjarne har haft held med endnu en gang at få adgang til en hal, hvor der kan afholdes Danmarksmesterskaber for indendørs-modeller. Her er indbydelsen:

 

Det åbne Danske mesterskab i indendørs fritflyvning afvikles denne gang søndag d. 11. marts 2018 i Idrættens hus, Vejle.

Konkurrencen flyves som en åben konkurrence, og alle er velkomne til at deltage. Der vil blive kåret en samlet vinder og en dansk mester i hver klasse. For seniorer er medlemskab af Modelflyvning-Danmark er en forudsætning for at blive kåret som dansk mester.

 

Klasser: P-15, P-15 Classic (modellen skal være papirbeklædt) P-40, Peanut, Bostonian, Lillflygar'n, Lillflygar´n Classic (Modellen skal være beklædt med plastpose materiale)

A6, Easy-B (F1L), Living-Room-Stick/Mini Stick

F1D, F1D-begynder (F1M).

Alle klasser er velkomne, men der kan ikke påregnes præmier til andre klasser en ovennævnte.

Sted: Vejle Idrætscenter, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Tid: 11marts 2018 fra kl. 10 - ca. kl. 16.30. - Briefing præcis klokken 10.00!

Perioder: Disse er svære at bestemme på forhånd og vil blive fastlagt på briefingen.

Startgebyr: 50 kr. pr. deltager - uanset antal klasser. Betales på dagen. (Mobile Pay er mulig)

Tilmelding: ruben(a)modelflyvning, eller via Facebook, gerne i god tid! (Det vil sige en uge før)

Konkurrenceledelse:  Bjarne og Ruben.

 

Nyttige informationer:

·        Konkurrencen afvikles i Hal-3. Nogle vil bemærke at det ikke er samme hal, som vi før har brugt, men det har ikke været muligt at finde en ledig dato i den hal

·        Der vil som sidste år blive opstillet borde/stole, så arbejdsbetingelserne bliver fornuftige

·        Hallen benyttes i tidsrummet fra kl. 9.00 og frem til kl. 17.00

·        Der må kun anvendes indendørs og rent fodtøj i hallen

·        Der er mulighed for køb af div. forplejning i det tilknyttede cafeteria

·        Peanutkonkurrencen afholdes som ren flyvekonkurrence uden statisk bedømmelse

·        Regelsættet for indendørs fritflyvende modeller finder du på www.modelflyvning.dk under:

·       Forside › Elite › Fritflyvning › Organisatorisk   ›  Flyve reglement  › Teknisk regelsamling

 

Med venlig hilsen   Bjarne & Ruben

 

 

Glædelig jul og godt fritflyvnings-nytår!

Hermed de bedste jule- og nytårshilsner til jer alle!

Nu glæder vi os til 2018, hvor vejret umuligt kan blive dårligere end det har været i det snart forgangne år!