• 10. juli 2020

Indhold

Landsmøde 2002

1. Valg af dirigent. 
Jørgen Korsgaard blev valgt til dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning 
Tom Oxager fortalte at det på mange måder har været et godt år for Fritflyvnings-Unionen. Medlemstallet er stabilt, økonomien er god og vi har haft held med mange af vores arrangementer i år. 
Ordningen med tilskud til medlemmernes indkøb af hjemhentnings-transmittere har været en succes, der har været mange interesserede.
Modelflyve-nyt har fået ny redaktør, bladet har fået en ansigtsløftning og er blevet mere læseværdigt. Jørgen Korsgaard gør fortsat et stort og godt arbejde som redaktør af FF-stoffet. FF-Nyt redigeres nu af Jens B Kristensen. 
En ansøgning til friluftsrådet om økonomisk støtte blev afslået, vi er simpelthen for lille en forening. Der er dog mulighed for at søge støtte til konkrete projekter, og så er chancen måske større. 
KDA har siden 15.marts haft en arbejdsgruppe til at se på muligheder for tilslutning til DIF. Samarbejde med svæveflyverne blev nævnt som en mulighed.
Med hensyn til flyvestation Vandel er der sket det, at ejeren World Wide Wind har måttet sætte området til salg, så muligheden for at arrangere konkurrencer på Vandel er foreløbig forpasset.
Konkurrenceaktiviteten har været god i år. Vi var heldigere med vejret end vi plejer, så både Vår 1, 10-startkonkurrencen, Jyllandsslaget, Sommerlejren og DM blev gennemført med succes. DM blev holdt ved Eskildstrup mellem Ringsted og Haslev, og det er en fin flyveplads. Derimod er forholdene ved Trollesminde, Hillerød, efterhånden dårlige på grund af Novo's byggeri.
FF-Unionen stod igen for World-Cup konkurrencen Nordic Cup i samarbejde med svenskerne, og på trods af halvdårligt vejr var arrangementet en succes. Der har været dansk deltagelse i adskillige andre world-cup konkurrencer, og vi havde et hold af sted til europamesterskaberne i Ungarn, hvor Tom selv opnåede en flot 3. plads i F1C
3. Regnskabet
Karsten Kongstad forelagede på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab. På grund af transmitter-ordningen viste regnskabet et underskud, men det var tilsigtet. Den indviklede kontingentstruktur blev kommenteret, men en stor del af komplikationerne skyldes udlandsforsikringen.
4. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ikke fremsat forslag til beslutning.
5. Forslag vedr. FAI 
Der var ikke fremsat forslag til beslutning. Henning Nyhegn fortalte at Tyskland og Østrig måske vil fremsætte (dele af) de danske regelforslag fra sidste år.
6. Forslag fra medlemmer
Der var ikke indsendt forslag til beslutning. 
7. Budget
Karsten Kongstad fremlagde bestyrelsens forslag til budget for regnskabsåret 2002-2003. Der blev foreslået uændrede kontingenter. Budgetforslaget blev vedtaget.
8. Konkurrencekalenderen 
Kalenderen gøres færdig når den internationale kalender foreligger. Det blev vedtaget at forsøge at flytte Jyllandsslaget til juni måned for at undgå sammenfald med World CUp konkurrencerne i Sverige samt VM i Ungarn.
9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen blev genvalgt: Tom Oxager, Hugo Ernst, Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen og Jørgen Korsgaard. Desuden indtræder distriktslederne Bo Nyhegn og Frank Dahlin i bestyrelsen.
10. Valg af udtagelseskomite
Udtagelseskomiteen blev genvalgt: Peter Buchwald (formand), Karsten Kongstad, Jens B. Kristensen, Bo Nyhegn, Tom Oxager, Frank Dahlin.
11. Valg af 2 revisorer 
Steen Agner og Thomas Røjgaard blev genvalgt (og fik ros for arbejdet).
12. Eventuelt 
Lars Buch har planer om at arrangere en chuck-konkurrence + decemberhygge, og der var lidt snak om evt. revision af FF-Unionens vedtægter. Ændringsforslag vil i givet fald blive fremsat på næste års landsmøde.
13. Fastsættelse af dato for næste års landsmøde. 
Næste landsmøde afholdes 9-11-2003 i Fredericia Idrætscenter.