• 13. juli 2020

Indhold

[tidy error]

Low Drag Airfoils - Teori noter

Den 6. marts 2012 afholdt Christian Schwartzbach et seminar omkring Low Drag airfoils (LDA) med speciel fokus på anvendelse indenfor F1C.

Seminaret blev afholdt hos Henning Nyhegn i Hillerød og der var omkring 12 deltagere som fik meget ud af forelæsningen.

Forelæsningen kom i stand blandt andet på opfordring af Thomas Køster og Christian har beredvilligt stillet sin fil til rådighed for hjemmesiden.

Her kan du se noterne Christian anvendte, men ordene er desværre ikke med.

 

Lars Buch Jensen