• 8. juli 2020

Landsholdsudtagelse for 2005

Udtagelsesregler for landsholdende til 2005

Udtagelse af landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold:

Tællende konkurrencer er alle følgende uden adgangsbegræsning i 2003 og 2004

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer
 2. Alle udenlandske konkurrencer i "Eurotour" kalenderen.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret
 4. Der kan maksimalt medregnes 2 resultater fra 2003

 

Udtaglesespoint

 1. I 2004 tildeles for sidste gang1000 point ved deltagelse i mindst eet mesterskab for landshold.
 2. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat.
 3. Udagelsespoint beregnes med 2 decimaler
 4. Kun de 4 højeste opnåede pointtal tæller med
 5. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 6. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

 

*) Der skal være registreret et forsøg efter FAI definitionen i mindst 2 runder

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne.

   

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet.. Ellers bortfalder pladsen.

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 22. november 2003 i Silkeborg.


Landsholdene 2004

F5B: Claus Tønnesen, Peter Bech og Hans Hansen.

Holdleder: Allan Andersen. Hælpere: Jens Damhøj og Jørgen Tønnesen

F5F: Hold 1 (A-landsholdet): Jeppe Alkærsig Jensen, Flemming Nielsen og Jan Abel. Hold 2: Peter Bech, Allan Andersen og Sebastian Hammer. Hold 3: Michael Nilling, Hans Hansen og Jørgen Nielsen.

Holdleder og hjælpere ikke udpeget endnu

Landsholdsstatus 2005

pr. 14.01.2008

F5B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot

Total

VM i York

2003

Dronninglund

Gommersheim

Frederikshavn

Silkeborg

Burgkundstadt

Langstrup

Bad Brückenau

Claus Tønnesen

4.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Peter Bech

3.888,21

1.000,00

1.000,00

382,90

755,52

952,97

884,74

935,24

244,60

652,66

Hans Hansen

3.793,13

1.000,00

930,00

0,00

0,00

909,40

931,66

923,49

931,47

0,00

Michael Buchreitz

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

F5F:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot

Total

NM Langstrup

2003

Dronninglund

Gommersheim

Frederikshavn

Hannover

Silkeborg

Burgkundstadt

Langstrup

Bad Brückenau

Flemming Nielsen

4.000,00

1.000,00

1.992,00

1.000,00

1.000,00

987,87

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Jeppe Alkærsig Jensen

4.000,00

1.000,00

2.000,00

991,80

998,37

1.000,00

0,00

660,12

0,00

0,00

0,00

Jan Abel

3.979,18

1.000,00

1.985,00

977,00

0,00

849,02

994,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Peter Bech

3.894,61

0,00

1.984,00

494,00

465,03

0,00

960,62

0,00

0,00

0,00

949,99

Allan A. Andersen

3.884,22

0,00

1.909,00

955,50

955,40

948,03

0,00

923,39

912,80

971,72

1.000,00

Daniel Nedergaard

3.726,08

0,00

1.854,00

955,70

0,00

916,38

0,00

908,32

0,00

0,00

0,00

Michael Nilling

3.692,47

0,00

1.853,00

928,30

0,00

911,17

0,00

885,85

0,00

889,89

0,00

Hans Hansen

3.554,63

0,00

1.977,00

963,80

0,00

613,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rene Madsen

2.830,21

0,00

1.915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915,21

0,00

Jens Damhøj

2.401,31

0,00

0,00

0,00

0,00

897,50

0,00

582,73

0,00

921,08

0,00

Tommy Persson

2.388,24

0,00

0,00

864,80

0,00

288,15

0,00

861,50

0,00

373,79

0,00

Jørgen Nielsen

1.944,00

0,00

1.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sebastian Hammer

1.907,00

0,00

1.907,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Michael Bondo Andersen

911,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

911,08

0,00

 

*) Point hvis der deltages i mindst eet de 2 mesterskaber.

(Disse point gives for sidste gang i 2004)