• 14. august 2020

Landsholdsudtagelse for 2009

Status for udtagelse til landsholdende 2009

Udtagelseskampen er slut med følgende resultat:

F5B

Nr

Navn

Total

*Bonus

Hjorring

Silkeborg

Oberpullendorf

Sønderborg

BadBrückenau

Langstrup

Gommersheim

1

Jeppe Alkærsig

4.000,00

,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2

Tommy Persson

3.971,39

997,17

987,68

973,36

1.000,00

0,00

379,91

986,54

0,00

3

Peter Bech

3.940,40

1.000,00

877,69

851,95

656,15

967,04

973,30

991,21

975,89

4

Niels Erik Pedersen

3.844,23

971,00

946,44

802,95

0,00

595,47

0,00

952,70

974,09

5

Joachim Bo Jensen

2.840,61

,00

,00

932,80

0,00

0,00

938,00

969,81

0,00

6

Michael Bondo Andersen

2.607,69

986,50

989,55

631,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Morten Thomsen

986,50

986,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F5F

Nr

Navn

Total

*Bonus

Hjorring

Silkeborg

Oberpullendorf

Sønderborg

BadBrückenau

Langstrup

1

Daniel Nedergaard

3.980,70

964,94

1.000,00

1.000,00

0,00

980,70

0,00

1.000,00

2

Allan Jensen

3.892,12

602,21

755,64

989,49

908,91

1.000,00

908,07

993,72

3

Ole Hald Møller

2.707,39

840,75

901,93

0,00

0,00

0,00

0,00

964,71

4

Gunnar Thomsen

2.602,98

817,79

860,84

924,35

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Michael Bondo Andersen

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Tommy Persson

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Jeppe Alkærsig

997,56

997,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Peter Bech

989,30

989,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Peer Frost

958,61

958,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

(*Bonus: Bonus er bedste resultat opnået året før)

Udtagelsesregler for landsholdende til 2009

Udtagelse af landshold til VM, EM og NM

Et landshold består af normalt af 3 piloter i hver klasse. Landsholdspladser tildeles normalt alene i forhold til præstationerne i sæsonen forud for mesterskaberne.

Regelsæt for udtagelse til F5B/F5F landshold:

Tællende konkurrencer er alle følgende uden adgangsbegræsning i 2009:

 1. Alle offentligt annoncerede danske konkurrencer under el-stryingsgruppen
 2. De 3 næremeste stævner i udlandet fra "Eurotour" kalenderen. Fastlægges af El-styringsgruppen, når EuroTour kalenderen er fastlåst ca. ultimo marts i udtagelsesåret og vil fremgå af ovenstående udtagelsesskema.
 3. Øvrige konkurrencer som styringsgruppen har godkendt inden 1. marts i udtagelsesåret

   

  Udtagelsespoint

 4. Der gives 1000 point til bedst placerede danske pilot ved hver udtagelseskonkurrence, såfremt mindst 2 danske piloter har gennemført*). De øvrige piloters point udregnes som resultatet i promille af den bedste danske pilots resultat. Hvis kun 1 dansk pilot har gennemført, opnås kun den opnåede promille i konkurrencens samlede resultat.
 5. Der kan medtages det bedste resultat fra året før. OBS: Fra 2008 gælder, at man kun kan overføre det bedste danske resultat, dvs. point opnået i de udenlandske konkurrencer kan ikke overføres til udtagelseskampen 2010.
 6. Udagelsespoint beregnes med 2 decimaler
 7. Kun de 4 højeste opnåede pointtal tæller med
 8. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes opgør.
 9. I tilfælde af pointlighed uden indbyrdes opgør, tæller kontinuiteten.

 

*) Der skal være registreret et forsøg efter FAI definitionen i mindst 2 runder

Holdleder og hjælpere

 1. Holdleder for landsholdet udpeges af piloterne og skal godkendes af RC-unionen.
 2. Hjælpere for landsholdet udpeges af piloterne og skal godkendes af RC-unionen.

   

Fratagelse af landsholdsplads

Styringsgruppen har sammen med Eliteudvalget ret til at anmode en udtaget pilot om at frafalde sin landsholdsplads, hvis der er tvingende grunde herfor.

Bekræftelse af landsholdsplads

Udtagelse til landsholdet meddeles alle udtagne piloter sammen med indkaldelsen til det årlige pilotmøde i november. De udtagne piloter skal senest på pilotmødet give bindende accept til at deltage på landsholdet.. Ellers bortfalder pladsen.

Protest

Protest vedr. landsholdsudtagelse skal være styringsgruppen i hænde senest d. 31. oktober i udtagelsesåret.

Ikrafttrædelse

Vedtaget på pilotmødet d. 12. oktober 2007 hos Jeppe i Gørslev.