• 13. juli 2020

Pilotmødereferat

Sidst opdateret: 20. januar 2011 (kontaktperson: Peter Bech)

Referat af pilotmødet 2010

Tid og Sted

Lørdag 30. oktober 2010 Kl 15 hos Peter Bech

Overnatning tilbydes. Der er 8-10 sovepladser i gæsteværelse, i campingvogn i gildestue og i værksted. Senge/sofaer/madrasser haves,  medbring selv egen sovepose.

Fremsendelse af forslag til behandling:

Send forslag til: peter.w.bech snabela informi.com

Peter Bech, Poul Bentzen, Allan Lund Dam, Michael Andersson, Jeppe Alkærsig, Ole Hald Møller, (Joachim B. Jensen)

Agenda lørdag kl. 15

 1. Valg af dirigent og referent: Jeppe og Peter

 2. Formandens 200 sekunder

 3. Gennemgang af regnskabet

 4. Behandling af forslag til lokale regelændringer

 5. Behandling af andre indkomne forslag

 6. Valg af styringsgruppe: Allan Lund Dam påtog sig ansvaret som formand og Jeppe Alkærsig samt Michael Andersson påtog siag ansvaret som styringsgruppemedlemmer.

 7. Oplæg til Stævnekalender og valg af stævneansvarlige

 8. Stævner og materiel

 9. Bekræftelse af landshold og international deltagelse

 10. Budget næste år

 11. Pilotmødet næste år

 12. Eventuelt

Festmiddag kl. 19.00

Festmiddagen med uddeling af årets hæderspriser starter ved 19-tiden. Fri bar ca. kl. 21

Evt. søndag:

Kl. 09.00 Morgenmad

11.00 af sted til flyvepladsen hvis flyvevejr

Fredsperioder for regelændringer:

Fredsperioden skal generelt være mindst 2 år. Beslutninger truffet på pilotmødet træder i kraft førstkommende 1. januar 

Stævnekalender:

Danske

Der er indløbet følgende tilsagn:

 

Eurotour

Pr. definition de 3 nærmeste.

Landsholdet: EM i ??

???

Styringsgruppens forslag:

 1. F5F nedlægges. F5F er kun "provisoriske regler" og udviklingen viser, at klassen langsomt uddør. Flyves efterhånden kun i Holland, Tyskland og Østrig. EuroTour management har samme holdning. F5F vil kun være på programmet ved Eurotour stævner på dansk grund så længe EuroTour ledelsen forlanger det.

->Vedtaget

 1. En pilot kan kun deltage i een klasse ved et dansk stævne. Hvis det er et EuroTour stævne med mere end een EuroTour klasse og piloten deltager i mere end een klasse, skal piloten på forhånd vælge i hvilken klasse han ønsker at blive noteret for optjening af danske point. Medfører dette et faktisk klasseskift, gælder "Klasseskift" reglen.

->Ok

 1. Klasseskift, gælder kun danske konkurrencer (se dog ovenståede): Hvis en pilot stiller op i en anden klasse end den klasse han fløj i ved det seneste stævne han deltog i, har han foretaget et klasseskift og samtlige tidligere optjente point i alle sammehænge bortfalder.

->Ok

Forslag fra piloterne:

Fra Allan:

Så vi vil gerne fremsætte et forslag om, at ved de 3 udenlandske konkurrencer (og kun i de 3 udenlandske) får bedst placerede dansker i konkurrencen 1.000 point til landsholdudtagelsen, og de andre danske piloter får så relative point i forhold hertil.

Regneeksempel (blot for fuldstændighedens skyld):

Pilot X har som bedst placeret dansker i konkurrencen på en 15. plads med 2.838,0 point opnået de 1.0000 point, og pilot y på 23. pladsen med 2.643,4 point opnår så: 2.643,4 / 2.838,0 x 1.000 = 931,4 point.

finder det ligeså usportsligt, at de 1.000 point ikke nødvendigvis går til den bedst placerede dansker i de 3 udenlandske tællende konkurrencer, og vi kan ikke se, at den påvirkning der er på resultatet fra de udenlandske

piloter, er negativ - den er ens for alle de danske piloter i konkurrencen.

Ved den nuværende metode kan man være nød til, at flyve taktisk for være sikker på, at få flest point blandt danskerne i hver enkelt ru

Forslagsstillernes begrundelser:
Årsagen til at vi også har udenlandske konkurrencer med i landsholdsudtagelsen er, at vi ønsker en vis international erfaring for landshold piloterne, og mulighed for at lave en god præstation under forhold, som ligner EM/VM lidt, og så er det da også naturligt, at den dansker, som klarer sig bedst i den internationale konkurrence får de 1.000 point, og de andre relative point i forhold hertil.
Det er både nemt at følge med i under konkurrencen, og nemt at beregne efterfølgende.

Vi

nde, hvilket så måske giver en lidt dårligere placering i den internationale konkurrence.

Hvis de andre danskere har haft en dårlig runde med for eksempel 33 og 35 ben, så vil mest fornuftige være, at satse på "sikre" 38-40 ben, så man selv ved en eventuelt dårlig landing, opnår de 1.000 point for runden.

Eksempel på hvad der skal ske i dag:
Som man kan se er resultatet følgende:

12 Persson Tommy 2847,96
13 Bo Jensen Joachim 2844,53
15 Bech Peter 2749,1

Altså vil det give følgende resultat efter den nye metode.

12 Persson Tommy 2847,96           1000
13 Bo Jensen Joachim 2844,53        998,7956292
15 Bech Peter 2749,1                965,2874338

Efter den gamle metode gav det følgende:

12 Persson Tommy 2847,96             997,66
13 Bo Jensen Joachim 2844,53        1000,00 15 Bech Peter 2749,1                 976,27

Det betyder at selv om Tommy fik den bedste placering i konkurrencen så fik
han ikke de 1000 point.

->Der var ikke stemning for forslaget

Fra Allan:

1. Om at afgive sin plads i "landsholskøen": Enten træder man ud eller ej.

-> Der var kke steming for forslaget

2. Overgangsordning for Intro Piloter: Alle F5B regler men en limit 900 W*min

->Trukket tilbage

Fra Peter:

1. Regler for afståelse af landsholdplads og "next-in-line":

En person har ret til at lade andre gå foran sig i køen til lansholdsplaserne. Begrundelse: Man er stadig den bedste pilot det pågældende sted i køen. Så hvis det kommer til at der er een som har lovet at tage afsted og alligvel ikke gør det så vil ham der har overladt sin plads i køen stadig være den bedste i rækken og skal have tilbudet igen så vi stadig kan sende det stærkest mulige landshold afsted.

-> Der var stemning for. Styringsgruppen skal dog holde øje med, at det ikke bliver misbrugt (Allans "kammerareri- eksempel").

2. Der indføres en "blød overgang" fra Hotliner Intro til F5B hvor der gives 2 års overgangsordinig for F5B batterikravene. Dvs alle F5B regler skal overholdes undtagen følgende batterikrav: 1. minimumsvægt, 2. 1P og 3 min. 4S. Der er ikke noget DM, men der føres et resulat over kampen mellem F5B piloterne på overgangsordning. En Hotliner Intro pilot med en model der passer til F5B reglerne, skal altså kun ud og anskaffe en limiter, ellers ikke noget. Efter overgangsårene finder piloten så ud af, om han synes det er sjovt at flyve F5B og gerne vil videre eller om han vil hoppe tilbage til Hotliner Intro.

->Indført dog med den bemærkning at det ikke er klasse, derfor er det ikke et klasseskift, dvs, man bevarer sine optjente point i Holtiner Intro.

3. Forslag til pilomtødet skal være veldokumenterede og specielt være redeligt konsekvensanalyseret og være belyst både for og imod. Alle forslag det er muligt for, skal være historisk belyst, dvs. hvilke ændringer der tidligere har været og hvorfor.

3.A  Hvis det er et ændringsforslag til en eksiterende regel, skal forslaget indeholde 1. Hvilken regel der skal ændres, 2. Dokumentation for hvorfor reglen ikke opfylder målsætningen, 3. Beskrivelse af den nye regel, 4. dokumentation for hvofor den nye regel bedre opfylder målslætningen (konsekvens beregning, -analyse) end den gamle samt 5. alle kendte for/imod.

3.B Hvis det er forslag til ændring af en målsætning, en policy (objekt) mv. med deraf følgende nye regler for opnåelse af målsætningen/efterlevelse af policyen mv. gæder: 1. Beskrivelse af den nye objekt, 2. beskrivelse af hvilke forandringer det nye objekt vil bevirke, både i forhold til de eksisterende piloter men også i forhold til de nye piloter og væksten i sporten, 3. beskrivelsen af de regler, der skal indføres for at afstedkomme at objektet bliver opfyldt, 4. en konsekvensanalyse best case/worst case og 5. alle kendte for/imod.

-> Hele forslag 3. er trukket tilbage af forslagsstilleren men er taget ad notam ad styringsgruppen og iloterne. Ikke indført som regler.

4. Sanktioner imod piloter eller andre, som hat givet tilsagn om at stille op som landshold men "står af" i "sidste øjeblik". Skal der være nogen? Det har være diskuteret i eliteudvlget og der blev foreslået en straf på f.eks. -100 point i den efterfølgende sæson.

->Løses i fællesskab med eiteudvalget.

5. Piloter har ret til at få optaget for/imod tilkendegivelser i for/imod argumentationen under det enkelte foslag på pilotmødeindkaldelsen.

-> Trukket tilbage af forslagsstilleren

6. Piloterne har ret til at give deres stemme tilkende til pilotmødet selv om de ikke er tilstede, men de har ikke ret til at nedlægge veto, hvis det forslag de har stemt på er blevet ændret under selve pilotmødet. Pilotmødeindkaldelsen fryses kl. 00:00 på dagen for pilotmødet.

-> Trækkes tilbae af forslagstilleren

Hotliner Intro:Fælles forslag fra pilotkredsen til særregler for Hotliner Intro:

 1. "Max 2 batteripakker..." fjernes

 2. "Max 600W ..." sætningen ændres til: Max 600W målt statisk med Wattmeter, efter 5 sekunders motortid.      

 3. "Akkuvarmer er ikke tilladt" tilføjes   

Specifikationen kommer herefter til at sådan ud: 

a. Planbelastnigen må maksimalt være 75g/dm²
b. Max 600W målt statisk med Wattmeter, efter 5 sekunders motortid.
c. Akkuvarmer er ikke tilladt.

-> Vedtaget

Andre emner:

Fra  Niels er modtaget

Hej Peter "and the rest"...

Hermed et insdspark til årets pilotmøde - limiterkontrol i F5B.

Argumentet er vist tydeligt efter VM ?

1)      Skal vi lave en regel om at alle flyver på samme SW-version (til 1.750 wm)?

2)      Skal vi tage springet og investere i et kontrol apparat (det mener jeg)?

3)      Vi skal have en bedre plan for dette i 2011, end det vi har praktiseret i år (altså kontrolplan/intention og stikprøvekontrol).

Et kontrolapparat  er en investering der kan komme alle til gavn i fremtiden, og ikke bare i F5B. Også Intro hvis denne klasse i fremtiden skulle bevæge sig i denne retning (?)

Hilsner (og tak for sidst) :)

-> Princip: 1. Samme software og samme indstillinger, 2. Neu forventes at være i orden, 3. Styringsgruppen fastsætter og det sikal stå i indbydelse og der skal være mulighed for at få stillet rigtigt til stævnet.