• 26. oktober 2020

Indhold

Konkurrencer - Hvordan foregår det?

Sidst opdateret: 22. februar 2010 (kontaktperson: Peter Bech)

Hvad der skal til for at holde konkurencer

Der skal grundlæggende 4 ting til:

  • Piloter der ønsker at flyve konkurrence
  • Stabile regler
  • Klubber der gerne vil afholde konkurrencer
  • Nogen der styrer og  koordinerer det hele i praksis

"Den adminsitrative side" beskriver, hvordan vi får det til ar virke i praksis ved hjælp at en Styringsgruppe, et årligt Pilotmøde og et Rejsehold.

Styringsgruppen

Styringsgruppen er overordnet ansvarlig for, at Eliteudvalgets spilleregler bliver overholdt.

Styringsgruppeformanden er ansvarlig ovefor MDK's bestyrelse, at regler, procedurer og andre formalia bliver overholdt og har pligt til at aflægge årsrapport på MDK's årlige repræsentantskabsmøde.

Styringsgruppemedlemmerne tager sig primært af det tekniske og regelsættene i de forskellige klasser.

Pilotmødet

Pilotene mødes een gang årligt med 3 formål:

  • Det er den årlige prisuddelingsfest
  • Medbestemmelse i beslutninger om lokale forhold dvs. mindre regelmodifikationer, udtagelsesregler, prioritering af tilskud etc.
  • Valg af styringsgruppe og stævneansvarlige

Stævneansvarlige

Stævneansvarlige hjælper klubberne med at planlægge, afvikle og rapportere stævnet.

En arrangerende klub behøver ikke have hverken udstyr eller ekspertise i afvikling af Hotliner stævner.