• 26. oktober 2020

Pilotmødet

Sidst opdateret: 12. oktober 2016 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

Læs referatet fra det seneste pilotmøde:

  Referat fra pilotmødet 8. oktober 2016 hos Jeppe Alkærsig i Gørslev

Hvor hvornår afholdes Pilotødet?

Pilotmødet afholdes een gang om året og senest 15. november. Det afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt eller efter behov. Vært er som regel een af piloterne.

Hvad foregår der på pilotmødet?

Pilotmødet er både en del af den demokratiske process i Hotliner konkurrencemiljøet og dels en "Nytårsfest" hvor vi fejrer året der gik med overrækkelse af pokaler og hæderspriser.

Desuden træffes vigtige beslutninger om konkurrencerne og kommende aktiviteter samt fastlægger Styringsgruppens budgetforslag.

Det er også pilotmødet som vælger styringsgruppen, dog med det forbehold, at styringsgruppeformanden skal kunne godkendes af MDK's bestyrelse da posten giver prokura til anvisning af udbetaling af MDK's midler.

Pilotmødets standard dagsorden

Pilotmødet har en fast minimums dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens 200 sekunder
 • Gennemgang af regnskabet
 • Behandling af forslag til lokale regelændringer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af styringsgruppe
 • Oplæg til Stævnekalender
 • Bemanding af Rejseholdet
 • Bekræftelse af landshold og international deltagelse
 • Budget næste år
 • Fastlæggelse af næste års pilotmøde
 • Festmiddag med sejrsceremonier og hæderspriser
 • Fri bar

Hvad er der sket tidligere på pilotmøderne?

Pilotmødet er født i Internet-tiden og historen ligger på nettet i arkivet:

Pilotmødereferater fra 2000 og frem.