• 24. oktober 2020

Pllægning af stævner - Hvem gør hvad

Sidst opdateret: 20. oktober 2014 (kontaktperson: Peter Bech)

Stævneplanlægning

I forbindelse med hvert stævne i kalenderen udpeges en frivillilg stævneansvarlig i pilotkredsen som påtager sig at være klubbens primære hjælper med planlægning og udførelse af stævnet.

Den arrangerende klub udpeger ligeledes en stævneansvarlig som sørger for klubbens interne anliggender

De 2 stævneansvarlige udgør tilsammen stævneledelsen.

Formål

Formålet  med stævneplanlægningen er at hjælpe stævnerrangørerne med at sikre, at stævner i Hotliner regi bliver afholdt på højt professionelt niveau og i overensstemmelse med de til envher tid gældende regler. Den stævneansvarlige sørger for den sportlisge og administrative del af stævnet, medens den arrangerende klub sørger for officials, forplejning og fornuftige indkvarteringsmuligheder.

Den stævneansvarlige fra den arrangerende klub er den officielle stævnechef

Baggrund

Afholdelse af et stævne på internationalt og professionelt niveau medfører en lang række arbejdsogaver og udstyr, som ikke normalt findes i klubberne. Stryingsgruppen og pilotkredsen har alt udstyret og erfaringen på den administrative og tekniske side.

Derfor kan enhver klub uden erafring i afvikling af Hotliner konkurrencer være stævnevært.

Styringsgruppens ansvar

 • Lægge stævnet ind på kalenderen på hjemmesiden
 • Vejlede i udfærdigelsen af et stævnebudget
 • Udfærdige en indbydelse i samarbejde med stævneledelsen og lægge den på hjemmesiden
 • Sørge for indkøb af MDK's standardmedaljer
 • Lægge resultater og opdateret status i poinkampe på hjemmesiden

Den stævneansvarliges ansvar

 • At det tekniske udstyr bliver leveret og opstillet
 • At klubbens officials bliver instrueret i deres opgaver
 • At stævnet afvikles sportsligt korrekt
 • At der skaffes en erfaren "Flight Line Director" til EuroTour stævner
 • At der leveres et referat med billeder til hjemmeside og Modelflyvenyt

Stævnearrangørens ansvar

Som minimum skal stævnearrangøren levere de nødvendige officials, sørge for forplejning samt sørge for at flyvepladsen er klargjort til stævnet herunder opmærkning af områder og fremføring af strøm til flight line, opadning og campister.

Stævnearrangøren modtager alle indtægter fra stævnet og skal som minimum dække kost og gaver til aktive hjælpere.

Der stilles følgende krav til den arrangerende klub:

 • Nyslået landingsbaneområde med indtegnede landingscirkler
 • Campingområde på pladsen med adgang til vaskevand og friskt drikkevand, gerne fra dunk
 • 230V til teknisk udstyr og opladning gerne fra generator og og helst strøm nok til overnattende campister
 • Minimum er kemisk toilet
 • Forplejning, mod betaling, med morgenmad, frokost og evt. aftensmad fra 1.ste stævnedag og resten af stævnetforløbet
 • Pilotbriefing om forholdende på flyvepladsen, vejrforholdende og praktiske detaljer
 • Minimum 7 officials til svingmarkering og tidtagning. Hvis det er muligt, skal der være et sikkerhedslinie sigteapparat og en sikkerhedslinie dommer.
 • En "Flight_Line" pavillion med 3 sider, min. 1,5m² bord og 2 stole og mindst 3 230V stik
 • 3 stole med flade fødder til liniedommere

 

Flight Line Directors opgaver

Ved større internationale stævner skal der være en uddannet "Flight Line Director" som primært udfører følgende opgaver:

 • Står for flight line under konkurrencen og leder og fordeler officials arbejdet
 • Sørger for korrekt afvikling af flyvningerne herunder tilkald af piloterne i henhold til reglerne
 • Sørger for korrekt registrering af scores
 • Melder afvigelser til stævneledelsen til deres afgørelse
 • Er første og eneste instans for modtagelse og afgøresle af protester