• 6. juli 2020

Indhold

Hotline Styringsgruppens Støttepolitik

Sidst opdateret: 29. maj 2018 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)

El-styringsgruppens tilskudspolitik

A. El-styingsgruppens budget ansvarsområde

Vi budgetter pt. for F5 klasserne: F5B

B. Overordnet tilskudspolitik

Styringsgruppen lægger vægt på primært at støtte direkte sportslige aktiviteter. Derfor er der 5 hovedprioriteter i tilskudspolitikken:

 • tilskud til internationale mesterskaber for landshold (VM, EM, NM)
 • tilskud til deltagelse i internationale stævner (Eurotour, WorldCup
 • tilskud til dommere
 • tilskud til professionelt stævnemateriel
 • støtte til etablerede klasser går forud for støtte til provisoriske klasse.

Desuden ydes der også et mindre tilskud til f.eks. styringsgruppens ekstraudgifter.

Støtte udbetales uanset om medlemmet får støtte fra anden side.

C. Budget og budgetbegrænsninger/-udvidelser

Tilskudende ydes i henhold til det godkendte budget. Budget for indeværende finansår kan ses her.

Hvis tilskudet til en aktivitet på budgettet overskrider det afsatte beløb, kan der som hovedregel kun udbetales en forholdsmæssigt nedsat støtte til de tilskudsberrettigede.

Det er muligt at søge ekstrabevillinger hvis budgetforudsætningerne er væsentlig forandret eller anden force-majeoure.

D. Hvad der gives tilskud til - hvor meget der udbetales - hvem får pengene - hvem leverer dokumentation

1. Internationale mesterskaber for landshold udenfor Danmark:

 • Styringsgruppen dækker i prioritetsrækkefølge: Startgebyr, "Price Giving Dinner", rejseomkostninger og billigste indkvartering (vandrehjem/hostel/camping etc.). Forplejning deltagerens eget ansvar.
 • Modelflyvning Danmerk betaler direkte til arrangøren af mesterskabet samtidig med tilmeldingen af landsholdene. Hvis dele af tilskudet ikke kan betales forud, får holdlederen udbetalt støtten til fordeling på stedet eller udlægsbilag refunderes efter mesterskabet
 • Hvis tilskudet overstiger budgettet og der ikke er opnået ekstrabeviling, skal landsholdet refundere forskellen til unionen senest 14 dage før mesterskabet
 • Styringsgrupppen leverer dokumentation til udbetalingen.

2. Internationale mesterskaber for landshold i Danmark:

 • Indtil videre dækkes udelukkende landsholdenes startgebyrer.
 • Modelflyvning Danmark betaler startgebyrene direkte til arrangøren.
 • Styringsgrupppen leverer dokumentation til udbetalingen.

3. Eurotour stævner udenfor Danmark:

 • Styringsgruppen dækker startgebyret.
 • Modelflyvning Dnamrk betaler startgebyrene direkte til medlemmet.
 • Styringsgrupppen leverer dokumentation til udbetalingen.

4. WorldCup stævner for landsholdspiloter udenfor Danmark:

 • Styringsgruppen giver landsholspiloterne et særligt tilskud for deltagelse i højst eet WorldCup stævne i de år hvor der hverken er VM eller EM.
 • Modelflyvning Dnamrk betaler tilskudet direkte til medlemmet.
 • Styringsgrupppen leverer dokumentation til udbetalingen.

5. Rejseholds- og dommerkørsel i Danmark: Slettet på pilot mødet 2009

6. Andre tilskud/refusion af bevilgede udgifter

 • Bilag eller anden form for dokumentation skal foreligge.
 • Beløbet udbetales direkte til medlemmet.
 • Styringsgruppen indhenter og leverer dokumentationen