• 2. oktober 2020

Styringsgruppens organisation og arbejde

Styringsgruppens organisation

Styringsgruppen består af en formand og et antal styringsgruppemedlemmer afhængig af klasse eller arbejdsbejsmængde i gruppen.

Formanden for styringsgruppen vælges af piloterne på det årlige pilotmøde. Valget skal godkendes af Eliteudvalgets formand. Hvis pilotmødet ikke kan finde en formand, der kan godkendes, udpeger eliteudvalgsformanden en konstituerer styringsgruppe formand.

Styringsgruppemedlemmer udpeges eller melder sig frivilligt efter behov

Styringsgruppens arbejdsopgaver

Formanden har prokura til at advisere udbetalinger fra unionen. Desuden tager han sig hovedsageligt af det administrative arbejde, økonomien og arbejdet i eliteudvalget.

Styringsgruppemedlemmerne tager sig hovedsageligt af vilkårene i de klasser, styringsgruppen har ansvaret for.

Formandens typiske opgaver

 • Styringsgruppens repræsentant i Eliteudvalget
 • Administration og udbetaling af støtte i henhold til budget
 • Sekretariat for stævnerne og pilotmødet
 • Overordnet ansvarlig for overholdelse af processer og formalia og at egne regler og politiker ikke strider imod overordnede regler og politikker
 • Ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af styringsgruppens egen støttepolitik
Medlemmernes typiske opgaver (for een eller flere klasser)
 • Udtagelsesregler
 • FAI- og lokale regler
 • Stævnekontrol

Andre opgaver som fordeles efter ønsker og behov

 • Vedligeholdelse af Web
 • Public relations ud over web
 • Medlem af "Technical Subcomittee" i CIAM

Økonomiske midler og budget process

Styringsgruppen råder over et udgiftsbudget som fastlægges hver år på unionens repræsentantskabsmøde som en del af Eliteudvalgets budget.

Styringsgruppen laver er budgetforslag baseret dels på de obligatoriske udgifter til landsholdene og dels på piloternes ønsker og fremlægger det på det årlige Pilotmøde som så bliver enige om Styringsgruppens samlede aktivitets- og budgetforslag.

På det efterføglede årlige eliteudvalgsmøde fremsætter styringsgrupperne deres budgetforslag. Forslagen forhanldes på plads og samles til Eliteudvalgets budgetanmodning til Bestyrelsen.

Betyrelsen beregner unionens samlede budget og tilpasser det til unionens mål og midler og fremlægges det på repræsentantskabsmødet til godkendelse.

Styringsgruppen kan til enhver tid via Eliteudvalgsformanden ansøge MDK's bestyrelse om rimeligt begrundede ekstrabevillinger, som normalt imødekommes.