• 24. oktober 2020

Indhold

Styringsgruppens målsætninger og ansvarsområder

Sidst opdateret: 13. november 2013 (kontaktperson: Peter Bech)

Hotliner styringsgruppens primære målsætninger

  • at fremme det lokale aktivitetsniveau såvel i kvantitet som kvalitet
  • at højne vores internationale standard og tilstedeværelse

Strategier

Styringsgruppen stimulerer konkurrencemiljøet med såvel økonomisk støtte som praktisk hjælp således, at der til stadighed er et attraktivt udbud af lokale stævner af høj professionel kvalitet og international standard.

Styringsgruppen stimulerer gennem økonomisk støtte og udtagelsesregler danske piloters deltagelse i internationale stævner så vi kommer i kamp med klassernes toppiloter, får afprøvet holdsamarbejdet på topplan og holder os ajour med udviklingen i klasserne.

Styringsgruppen stimulerer rekruttering af nye piloter gennem økonomisk- og teknisk overkommelige initiativer.

Overordnede målsætninger

  • Der afholdes  3-4 lokale danske konkurrencer om året
  • Danske piloter deltager i åbne internationale konkurrencer hvert år
  • Et fuldt dansk landshold deltager i alle tilbudte internationale- og regionale mesterskaber  (VM, EM, NM og World Cup)

Hotliner styringsgruppens ansvarsområder

Styringsgruppens ansvarsområde er FAI klasserne F5B og F5J

  • Styringsgruppen har ansvaret for, at der er veldefinerede og holdbare regler for alle klasser og der er veldefinerede og holdbare regler for mesterskaber, landsholdsuedagelse, pokalkampe mv.
  • Styringsgruppen har ansvaret for, at alle formalia vedrørende planlægning, afvikling rapportering af konkurrencer bliver overholdt.
  • Sstyringsgruppen har ansvaret for fordeling af den økonomiske støtte i henhold til Eliteudvalgets overordnede retningslinier og Hotliner miljøets egne politikker.
  • Styringsgruppen har asnvaret for, at der een gang om året afholdes et pilotmøde senest 15. november

Styringsgruppens myndighed

Styringsgruppen er den øverste myndighed for alle sager indenfor sit ansvarsområde og afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal. Styringsgruppens beslutninger kan uden opholdende virkning ankes til Eliteudvalget.