• 5. juni 2020

Høringssvar til justitsministeriet vedr. nitro OBS: ÆNDRET SVAR

21. marts 2009 af Regnar Petersen

MDK har indsendt følgende svar på høringen om maks. 20 % nitro i brændstof:  

Vedr. høringssvar til forslag, til ændring af bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer. 

OBS: Dette svar, erstatter svar af 21. marts, hvor anbefalingen er ud fra volumenprocent. 

Modelflyvning Danmark (MDK) skal i det efterfølgende belyse konsekvenserne af en ændring af ovennævnte bekendtgørelse, som foreslået af Justitsministeriet. 

I det foreliggende er målet klart, at beskytte Danmark mod terrorisme. Et mål, som MDK selvsagt er enig i. 

Nitromethan bruges, i sportslig sammenhæng, til at øge ydelsen på motorer som forbrænder metanol (CH3OH). 

At bruge nitromethan som tilsætning til metanol, er afgørende for, at opnå den nødvendige ydelse. Et forbud mod at anvende brændstof med mere end 20 masseprocent nitromethan, vil være ødelæggende for danskere, som dyrker modelflyvning på konkurrenceplan. Den foreslåede grænse på 20 % vil derfor medføre et stort antal dispensationsansøgninger. 

MDK, som repræsenterer 3.600 medlemmer, vil derfor anbefale, at grænsen for nitromethan, iblandet metanol, hæves til 37 masseprocent. 

Angivelserne, som bruges ved salg af methanol med iblandet nitromethan, er volumenprocent. 

Bilag: Ark til visning af sammenhæng mellem masseprocent og volumenprocent.