• 3. juli 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Træf

Link til mere info

Skalaseminar 2018

Dato: Fredag d. 26. januar - Søndag d. 28. januar 2018
Sted: Starmoen, Norge

Indbydelse til skalaseminar 2018 i Starmoen, Norge

Arrangeres af den Norske F4 skalagruppe, teksten nedenfor er taget direkte fra deres indbydelse (på Norsk).

Da er påmeldings siden klar. Trykk på linken, og meld deg på årets seminar.
Hovedtema i år blir dokumentasjon. Hvor du finner god dokumentasjon, hva du trenger, hvordan det skal presenteres osv. Vi ser frem imot en sosial og lærerik helg på Starmoen! 

Tilmeldigslink i højre side!

Arrangør: F4 gruppen i Norge.