• 14. august 2020

Detaljer

Stævnetype: Svæveflyvning (F5J)

Tilmeldingsfrist: 24. maj 2018

Deltagergebyr: 50 kr

Info ved aflysning: Facebook

Link til mere info

Als F5J

Dato: Lørdag d. 26. maj 2018
Sted: Sønderborg Modelflyve Klub, Ingolf Nielsens Vej 11, 6400 Sønderborg
Arrangør: Torben Krogh

Der indbydes hermed til F5J stævne i Sønderborg Modelflyve Klub, Ingolf Nielsens Vej 11, 6400 Sønderborg

 

Program:

Kl. 8.30               Morgenkaffe 

Kl. 9.30               Første start

Kl. ca. 13            Frokost. Gasgril eller Burger King

Kl. 17                  Sidste start

Logger kan lånes.

Tilmelding senest den 24. maj på mail: mail@torbenkrogh.dk  med oplysninger om: navn, mobilnummer, klub og om du skal låne logger.

Hilsen

Torben Krogh, Sønderborg M. K.