• 28. maj 2017

Erhvervsforsikring for professionelle


Ansvarsforsikring

MDK kan tilbyde en lovpligtig ansvarsforsikring for erhvervs-mæssig flyvning med droner og andre ubemandede luftfartøjer.


Forsikringen tegnes som et tillæg til den almindelige medlemsforsikring i Modelflyvning Danmark.
Dvs. at forsikringstageren skal tegne et fuldt medlemskab af Modelflyvning Danmark.

Dækningssummen er op til den lovpligtige krav på ca. 1 miok. Euro.

 

Transport og opbevaringsforsikring

Vi kan desuden tilbyde en transport og opbevaringsforsikring til såvel hobbypiloter som erhvervspiloter.
Forsikringen dækker selvsagt transportskader, men dækker også ved tyveri og brand.
Forsikringen kan købes med dækningssummer fra 25.000 kr. til 100.000 kr.


Denne forsikring tilbydes også kun til medlemmer af Modelflyvning Danmark.

Ansvarsforsikring for medlemmer af Modelflyvning Danmark

Ansvarsforsikring for modelflyvepiloter og professionelle

Flyvning med radiostyrede og fritflyvende modelfly sorterer under Luftfartsloven, under den del der kendes som BL 9.4.

Måske er det grunden til at de fleste almindelige forsikringsselskaber undtager modelflyvning fra deres forsikringsdækning. Hvis dit forsikringsselskab ikke har undtaget modelflyvning, så få en skriftlig bekræftelse på at forsikringen faktisk dækker 3'parts ansvar og med et beløb på op til 1 million Euro.

Men netop fordi det er svært at blive ansvarsforsikret, har vi en kollektiv forsikring, som alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark automatisk bliver omfattet af gennem deres medlemskab.

Ansvarsforsikringen gælder for al modelflyvning, dvs. al ubemandet flyvning - også droner, når flyvningen foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Den primære lovgivning er Luftfartslovens BL 9.4. Men der kan også være miljølovgivning og lokale vedtægter man skal tage højde for.

 

Lovpligtighed af ansvarsforsikring for fritidsflyvning

Hvis luftfartøjet (modelflyet) fremdrives af en jet-turbine eller hvis startvægten er over 7 Kg., så er luftfartøjet i lovens forstand en stormodel, og så er ansvarsforsikringen lovpligtig. Det er i medfør af Luftfartslovens §130 og BL 9.4.

Desuden gælder forsikringspligten i flg. BL 5-3 for alle luftfartøjer, der flyves ved opvisninger uanset deres startvægt.


Erhvervsmæssig flyvning


Der er også forsikringspligt for erhvervsmæssig flyvning med ubemandede luftfartøjer. Det er ofte multirotorer eller droner som pressen ynder at kalde dem.

Modelflyvning Danmark kan på vegne af Berkley Insurance tegne erhvervsmæssige ansvarsforsikringer for luftfartøjer på op til 500Kg. til priser der afhænger af vægtklassen.

 

Det er din pligt at holde dig orienteret om den til enhver tid gældende lovgivning evt. via www.Trafikstyrelsen.dk