• 16. december 2019

Indhold

Policen

Forsikringsaftale 2019

I medlemsdatabasen finder du en fane med overskriften "Forsikringer". Her kan du se dine aktuelle forsikringsdækninger og tilvalgte dækninger. På samme side er der link til de aktuelle forsikringspolicer.

Policer 2019

Ansvarsforsikring 2019 - alle aktive medlemmer af Modelflyvning Danmark er omfattet heraf.

Transport og opbevaringsforsikring tillægsaftale for 2019

Tillæg #1 til forsikringsaftale 2019

Udvidet ansvar tillægsaftale 2019

BEMÆRK AT SELVRISIKO STÅR I POLICEN.

Forsikringspræmie 2019 - udvidet ansvar (12 måneder)

Præmien udgør 850 kr. pr. medlem for startmasse op til 7 kg.

Præmien udgør 1.400 kr. pr. medlem for startmasse op til 25 kg.

Geografisk udvidelse:

Norden 200 kr.

Europa 400 kr.

Verden 800 kr. (eksklusiv lande under LSW 617-KILN)

Der beregnes IKKE gebyr for etablering af disse dækninger.

BEMÆRK: Forsikringspræmien reduceres med 25% hvert kvartal og er gældende frem til 31. december.

Første step er indmeldelse i Modelflyvning Danmark.

Herefter bestiller du forsikringen via Selvbetjeningen eller medlemsdatabasen.