• 3. april 2020

Husk at tilmelding er nødvendig.

Tilmelding sker gennem din klub eller interessegruppe

På valg:

Formand Allan Feld

Bestyrelse
:
       Jørgen Holsøe
       Regnar Pedersen
       Michael Munk

Suppleant: Anders Hansen

Jørgen Holsøe modtager ikke genvalg.

Indsendte forslag;
Der er ikke modtaget forslag.

MDK Repræsentantskabsmøde 2010

Dato: Søndag d. 21. marts 2010
Sted: Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92 5592 Ejby http://www.fjelstedskovkro.dk/
Mødetype: Repræsentantskabsmøde

MDKs årlige repræsentantskabsmøde afholdes søndag d. 21. marts 2010 på Fjelsted Skov Kro på Fyn.

Repræsentantskabsmødet er MDKs 'generalforsamling'.
Der er udsendt nærmere information til klubber og interessegrupper.

Alle deltagere skal i forvejen tilmeldes repræsentantskabsmødet gennem deres klub eller interessegruppe.
Klubber og interessegrupper kan tilmelde 1 delegeret for hver påbegyndte 15 A-medlemmer.
Sekretariatet har på forhånd informeret klubber og interessegrupper om deres antal af delegerede.
Hver delegeret har 1 stemme på repræsentantskabsmødet og kan desuden bære 2 fuldmagter.

Kun klubber og interessegrupper som kan mønstre mindst 5 A-medlemmer, kan tilmelde delegerede til repræsentantskabsmødet. Øvrige klubber og interessegrupper kan tilmelde en observatør.
Observatører har ikke stemmeret og har ikke taleret på repræsentantskabsmødet.

Deltagelse er gratis. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse, men MDK er vært ved en frokostbuffet for de tilmeldte.

Dagsorden, forslag, regnskab og budget offentliggøres i overensstemmelse med vedtægterne inden mødet.

Klik for at se regnskab for 2009 samt budgetforslag for 2010 og 2011 (sidste side).

 

,

Arrangør/ansvarlig: MDKs sekretariat på vegne af bestyrelsen