• 18. februar 2018

Indhold

Junior medlemskab

Denne medlemskab er reelt en ungdomsrabat, og er ikke stadfæstet i vedtægterne.
Bestyrelsen kan på given foranledning ændre vilkårene for juniormedlemskabet.

Junior medlemskabet er oprettet for at gøre det billigere for unge medlemmer at deltage. Der er samtidi nogle begrænsninger i forhold til voksen medlemskabet.

Junior medlemskabet indebærer at: 

  • Medlemmet er ansvarsforsikret gennem MDKs ansvarsforsikring.
    der kan tegnes transportforsikring til halv pris
  • Medlemmet modtager medlemsmagasinet Modelflyvenyt 6 gange årligt.
  • Mmedlemmet kan tage færdighedscertifikater (A, H og S).
  • Mmedlemmet kan tage certifikat til stormodel

Som begrænsning i forhold til voksenmedlemskabet giver juniormedlemskabet ikke ret til :

  • at påtage sig tillidshverv som fx kontrollant for certifikater.
  • at tilslutte familiemedlemskaber


Juniormedlemskabet tilbydes unge til og med deres 16' år.
Der er ingen nedre aldersgrænse.

Hvis kontingentbetalingen pr. 15. november falder inden junior medlemmet er fyldt 17 år, kan juniormedlemskabet fortsættes i det pågældende kontingentår.

Øvrige relevante informationer:

Årligt kontingent: kr. 300,00
Indmeldelsesgebyr: kr. 100,00
Aldersgrænse: 0 < 16 år
Medlemsblad: Ja
Ansvarsforsikret: Ja
Certifikater: Ja
Stormodeller: Ja
Konkurrencer i MDK regi: Ja
Arrangementer i MDK regi: Ja