• 11. juli 2020

Miljøstyrelsen advarer om risici ved brug af metanol

dec. 13

Mange modelflyveklubber, motorsportsklubber osv. har modtaget et materiale fra Miljøstyrelsen med advarsel om de helbredsmæssige risici der er ved brug af metanol som brændstof.

De fleste af os ved godt at vi skal passe på, men der kommer jo også nye modelflyvere til, så jeg vil opfordre de klubber der har modtaget materialet (plakaten) om at sætte den op i klubhuset eller hvor den bliver set af medlemmerne.

Her er plakaten:

Plakat om brug af Metanol