• 8. april 2020

Om Modelflyvning Danmark


Modelflyvning Danmark er en landsdækkende paraplyorganisation for al organiseret modelflyvning i Danmark.
Foreningens navn forkortes i daglig tale til MDK.

I henhold til Luftfartslovens BL 9.4 og senest Dronebekendtgørelsen har Trafikstyrelsen godkendt Modelflyvning Danmark som en organisation, der har til formål at drive flyvning med modelluftfartøjer på amatørbasis, i overensstemmelse med et reglement, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har uddelegeret en del af sin bemyndigelse til Modelflyvning Danmark. Det giver sig primært udslag i at MDK udpeger et flyvepladsudvalg, som det påhviler at besigtige og om muligt godkende modelflyvepladser.

MDK udpeger og driver desuden et kontollantkorps med kompetence til at godkende modelfly med en startvægt over 7Kg (stormodeller) samt modeller drevet af gas-turbine. Kontrollantkorpset har tillige til opgave at godkende piloter til disse modeller mht. sikker håndtering og tilstrækkelige flyvefærdigheder.

MDK formidler p.t. den eneste danske ansvarsforsikring, der er dækkende for skader opstået ved modelflyvning.

MDK formidler også i forlængelse af KDA, FAIs internationale sportslicenser til medlemmer der ønsker at dyrke konkurrenceflyvning i regi af CIAM under FAI.

MDK opstod pr. 1. januar 2009 ved fusion af de 3 daværende modelflyveunioner:
Fritflyvningsunionen, Linestyringsunionen og RC-unionen.

Hver for sig har de daværende unioner en alenlang historie, som bogstaveligt talt går tilbage til Arilds dage.