• Du er her: 
  • Forside ›
  • Hobbyudvalg
  • 26. januar 2020

Hobbyudvalget

 Forside.jpg

Hobbyudvalgets formål er at opretholde aktivitetsniveauet blandt hobbypiloter i Danmark.

Det gælder både aktivitetsniveauet i klubber og interessegrupperne, men også stævneaktiviteten.

Her er det muligt at søge om økonomisk støtte til afholdte stævner og seminarer.

Hobbyudvalget råder også over forskellige artikler, der kan udlånes i forbindelse med stævner.

Det er hobbyudvalgets ansvar at holde alle certifikater, til model/pilot godkendelser, opdateret.

Specielt certifikater til stormodeller, hvor vi har forpligtet os, over for trafikstyrelsen, til at overholder lovgivningen. (BL9-4).

Dette sker i samarbejde med stormodelkontrollantudvalget som vejleder stormodelkontrollanterne og sammen med hobbyudvalget, afholder det årlige stormodelkontrollantseminar.

I fremtiden ønsker hobbyudvalget at komme med innovative løsninger, der gerne skulle øge aktiviteten i vores modelflyveklubber og interessegrupper.

 

                   IMG_9791.JPG

                                   Vi hjælper dig frem!