• 13. november 2019

Indhold

Interessegrupper

Interessegrupper oprettes af folk der deler en sælig interesse indefor modelflyvningens verden.

Interessegrupperne kan, på lige fod med klubberne, søge om tilskud til stævner og samlinger.

Alle kan oprette en interessegruppe under gældende regler:

1. Gruppen skal have en demokratisk valgt bestyrelse bestående
    af minimum en formand, kassere og sekretær.

2. Interessegruppen skal afholde en årlig generalforsamling med 
    nyvalg af bestyrelse osv.

3. Gruppens vedtægter skal minimum indeholde nogle nærmere 
    specifikke paragraffer og skal godkendes af MDK.

4. Gruppen skal have en formålsparagraf der er forenelig med
    MDKs formålsparagraf. Se under MDKs vedtægter.

 

Ved oprettelse af en ny interessegruppe, kontaktes sekretariatet.