• 17. november 2019

Detaljer

Begivenhedstype: Træf

Link til mere info

Begyndersommerlejr

Dato: Mandag d. 1. juli - Fredag d. 5. juli 2013
Sted: Østfyns Modelflyveklub

Østfyns Modelflyveklub afholder begyndersommerlejr i uge 27, fra mandag morgen d. 1/7 til fredag eftermiddag d. 5/7 2013.

 Der er overnatningsmulighed på Kongshøj camping ca. 6 km. fra vores flyveplads. Vi vil, i lighed med tidligere, prøve at få en rabatordning for deltagende piloter der overnatter der.

 Vi har en dejlig 140 x 55 m. stor flyveplads med dejligt klubhus, højt beliggende med flot udsigt over Storebælt og broen i det fjerne.

 Der vil fra morgen til aften være instruktører tilstede, så der – hvis vejret er med os – vil være gode muligheder for at nå langt i processen. Er nogle nået så langt, vil der løbende kunne aflægges A-certifikat prøve.

 Hele ugen i dagtimerne vil deltagere i begyndersommerlejren, have fortrinsret på flyvepladsen.

 En aften i løbet af ugen vil vi afholde grillfest, hvor medbragt mad kan grilles i hyggeligt selskab med klubbens medlemmer. Hele ugen sælges øl og vand til klubpriser.

 Klubben skal ikke tjene penge på arrangementet, men have nogle udgifter dækket, derfor den beskedne deltagerpris af: 250.- kr. for voksne (over 18) og 125.- kr. for juniorer.

 For at kunne deltage skal man selv medbringe et (gerne flere) velegnede begynderfly til el eller brændstof. Et velegnet begynderfly er en overvinget træner på mindst 1.40 m. i vingefang. Alle mindre og andre typer modeller, er efter vores bedste overbevisning og erfaring uegnede til at lære at flyve med under vores forhold med vind, og tit omskifteligt vejr – uanset hvad en forhandler måtte mene. En deltager vil derfor ikke få nok udbytte og flyvetid, hvis man kommer med en uegnet sommerlejruge model.

 Tidligere deltagere der har taget A-certifikat på sommerlejren, er velkomne i det omfang de ikke forstyrrer undervisningen af nybegyndere.

 

Tilmelding til:

Torben Møller

Tlf. 25 33 67 98

Mail: kasserer.oemf@gmail.com

 

Yderligere informationer på klubbens hjemmeside: www.oemf.dk

Arrangør: Torben Møller Tlf. 25 33 67 98 Mail: kasserer.oemf@gmail.com