• 24. januar 2020

Detaljer

Begivenhedstype: Andet

Link til mere info

Stormodel kontrollant seminar 2015

Dato: Søndag d. 25. januar 2015
Sted: Fjeldsted Skov Kro

Stormodel kontrollant seminar 2015

Dagsorden kommer her:
http://www.modelflyvning.dk/hobbyudvalg/stormodel-og-jet/stormodel-seminarer/stormodelseminar-2015.aspx

PS: kun for stormodelkontrollanter, invitation udsendes af sekretariatet.

 

Arrangør: Stormodeludvalget