• 18. januar 2018

Stormodeludvalg

Modelfly der vejer mellem 7 og 25 Kg i startklar tilstand samt alle modelfly der drives med gasturbine (jet-turbine) uanset startvægt, betegnes som 'stormodeller'.

Her gælder et andet sæt regler som også er beskrevet i Luftfartslovens BL 9.4.

I følge BL 9.4. må man kun flyve med en stormodel, når modellen er teknisk godkendt af en stormodelkontrollant. Piloten der skal flyve med modellen skal tillige have et certifikat der giver lov til at flyve med modellen. Dette certifikat skal også erhverves hos en stormodelkontrollant.

Trafikstyrelsen har uddelegeret opgaven, med at godkende modelfly og certificere piloter til Modelflyvning Danmark, mod at vores kontrollantkorps er veluddannet og seriøse omkring opgaven. I den forbindelse er der lavet et sæt regler og en vejledning  som du bør læse, hvis du skal flyve med stormodeller.

På de følgende sider kan du læse om reglerne for kontrollanterne som godkender modeller og piloter, forsikringsforhold og vores tekniske sider, der handler om konstruktion, materialer, fjernstyring og elektronik samt krav der stilles ifm. godkendelse. 

Giver læsestoffet anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte stormodeludvalget via email.