• 26. januar 2020

Stormodeludvalg

Modelfly der vejer mellem 7 og 25 Kg i startklar tilstand samt alle modelfly der drives med gasturbine (jet-turbine) uanset startvægt, betegnes som 'stormodeller'.

Her gælder et andet sæt regler som også er beskrevet i "Bekendgørelse om flyvning med droner uden for bymæssig område".  
(også kaldt for Landdronebekendtgørelsen)

I følge landdronebekendtgørelsen må man flyve med en stormodel både på stormodelflyvepladser og uden for stormodelflyvepladser under forudsætning at piloten er ansvarsforsikret.
I Modelflyvning Danmark regi kræver vi at både piloten har stormodelcertifikat til modelkategorien og at modellen er teknisk godkendt af en stormodelkontrollant.

Flyves der uden certifikat og/eller uden godkendelse af modellen er det uforenligt med medlemskab af modelflyvning Danmark vil medføre udmeldelse af foreningen. Grunden er at Modelflyvning Danmark ser en direkte sammenhæng mellem certificering, uddannelse og ulykkesstatestik.

På de følgende sider kan du læse om reglerne for kontrollanterne som godkender modeller og piloter, forsikringsforhold og vores tekniske sider, der handler om konstruktion, materialer, fjernstyring og elektronik samt krav der stilles ifm. godkendelse. 

Giver læsestoffet anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte stormodeludvalget via email.