• 20. november 2019

Ændringslog for stormodel certifikater

 

Opdateringer (2018)
Stormodelkontrollanter er nu tilladt at kontrollere i kategori "Fastvinge" eller "Rotorvinge"

Fastvinge er  A, J og S
Rotorvinge er H og M

Det er op til den enkelte at vurdere om han/hun er kapable til at håndtere alle underkategorier og sige fra hvis en given model er for kompleks for kontrollanten.
Kun kategorier som kontrollanten har certifikat til (fx jet) må prøveflyves for af kontrollanten.

 

 

 

Opdateringer 2015

Familiegodkendelser ?
Familiemedlemmer må gerne godkende hinandens stormodeller, men det bør så vidt det er mulig, undgås.

Det er stormodellens ejer der flyver stormodellen til godkendelsen. 

 

Opdateringer 2014

Motorsvæver, S eller A ?
Hvis modellen flyver som en svævemodel og den bruges som en svævemodel, så ér det en svævemodel i certifikatmæssig forstand, uanset om der er monteret hjælpemotor. Modellen kan også godkendes som A model hvis pilot og kontrollant er enige om dette.

Kontrollant skal have certifikat i den pågældende kategori
Opdateret i vejledninger for alle kategorier

Seperat batteri på elmodeller

På elmodeller over 7 kg må modtageren  ikke være drevet af drivaccuen.

 

Opdateringer 2013 

Motor skal kunne stoppes fra senderen
Der skal være 2 måder at stoppe motoren på, den ene skal være fra senderen. Anbefalet fail-safe setting for jet=sluk, andre motore = tomgang eller sluk.

Kontrollantens kontrol af CE mærkning udgået
Følgende pasus er derfor fjernet fra certifikaterne:
"Kontrollanten skal sikre sig, at dette er i orden. Sender og modtager skal være, CE mærket. "

Kontrol af registrerede oplysninger
Hvis kontrollantens e-mail skrives med på godkendelsesformularen får kontrollanten en kvittering for registreringen.

Vejning af model, alle tanke skal være fyldt
Modellen vejes i flyveklar stand i overværelse af kontrollanten.  Den maksimale vægt må ikke overstige 25 kg incl. alle tanke fyldt, akkuer, ballast og lignende.

 

Opdateringer 2012

Godkendelse af pilot TILFØJET 

Afmelding af model TILFØJET

Ejerskifte / genregistrering / godkendelse af 2.pilot på model FJERNET
Ejerskifte / genregistrering er fjernet, der vil altid være tale om en ny godkendelse.
Godkendelse af 2.pilot er fjernet fra formularen efter vi har indført 'synsfri sammenkobling' og dermed ophævet bindingen mellem pilot og model.

Svævefly kræver S certifikat og S kontrollant
Vejledning rettet så der står S certifikat er påkrævet, tidligere regel om at A certifikat også var gyldigt er fjernet.

 

 

Sidst opdateret: 27. januar 2018 (kontaktperson: Troels Mikael Lund)