• 23. januar 2020

Læs mere

Stormodel seminarer

Stormodel seminar afholdes årligt. Formålet at holde stormodel kontrollanterne opdateret omkring love og regler, nye (og gamle) teknologier og erfaringsudveksling generelt, således at kontrollen bliver så ensartet som muligt og følger de gældende regler.

Seminarets indhold vil være sammensat ud fra nedenstående områder

  • Orientering om lovgivning, bestemmelser og cirkulærer der vedrører modelflyvning generelt og stormodeller specifikt
  • Orientering om ændringer i regler, vejledninger og checklister for stormodel godkendelser
  • Generel og kategorispecifik erfaringsudveksling
  • Debat om specifikke kontrolpunkter og kontrolsituationer
  • Teknologi indlæg om f.eks.. konstruktionsmetoder, materialer, elektronik, nyt fra markedet
  • Teoretisk baggrund, f.eks. aerodynamik, styrkeberegning, radio og el-teknik

Vægtningen af de forskellige områder vil være forskellig fra år til år. De seneste år har hovedvægten været på regler, procedurer og kontrollant rollen, for at sikre en ensartet opfattelse og tilgang til kontrollen.

Teknologi, generel praktisk og teoretisk baggrund samt kategorispecifikke indlæg vil komme i hovedrollen de kommende år.

Seminarer planlægges af stormodeludvalget, vil du gerne holde et indlæg, eller har du et forslag til et indlæg på seminaret, så giv lyd fra dig.

 

 

 

Sidst opdateret: 26. februar 2016 (kontaktperson: Anders Hansen)