• 15. november 2019

Indhold

Referat

 

Statestik 2014

Stormodel seminar 2015

Søndag den 25. januar   afholdte Stormodeludvalget årest seminar for kontrollanter.

Fjelsted Skov Kro på fyn, lagde rammerne for arrangementet.

Der var 64 deltagende kontrollanter på seminaret.

Formålet med stormodelseminaret er at:

  • ensrette bedømmelserne på tværs af landet
  • udveksle erfaringer
  • diskutere aktuelle stormodelrelaterede emner
  • møde andre kontrollanter og dermed skabe et netværk

Udover de mange erfaringsudvekslinger der var på seminaret, gennemgik vi enmerne:

  • Godkendelse af store el-modeller
  • Genopbygning af skadede modeller
  • Tyndgepunktsberegninger på svævefly
  • Kopi radiogrej - er det sikkert?

 

Stormodelseminar 2015

Udvaget er blevet en mand mindre:

Claus Tønnesen har valgt at stoppe i stormodeludvalget.

Vi siger mange tak til Claus for hans store arbejde med udvalget og ved alle vores seminare.

Tak til Claus Tønnesen

 

 Tak til deltageren for en god og konstruktiv dag

 På vegne af hobbyudvalget & stormodeludvalget.     

 Anders K Hansen