• 5. juni 2020

Oversigt over interessegrupper

 

Læs mere om interessegrupper her

 

Gruppenavn Formand              Kontakt Kontingent Hjemmeside Formålsparagraf
Fritflyvning Danmark Karsten Kongstad kk (snabela) ringsted.dk - www.fritflyvning.dk Fritflyvning Danmark har til formål at arbejde for fritflyvnings modelflyvnings udvikling og udbredelse.
Linestyring Danmark Ole Bjerager bjerager (snabela) get2net.dk - www.modelflyvning.dk/
elite/linestyring.aspx
Linestyring Danmark har til formål at arbejde for linestyret modelflyvnings udvikling og udbredelse.
Jet Danmark Keld Hansen
kh (snabela) multiform.dk
DKK 150,00 for aktive medlemmer.
DKK 50,00 for passive medlemmer (begge dele pr. år) og intet indmeldel-sesgebyr.
www.jetdanmark.dk

JetDks formål er på landsplan, at fremme modelflyvning med brændstofdrevne jetturbinemotorer og, at skaffe interessegruppens medlemmer de bedst mulige vilkår for at dyrke deres interesse.

RC-sommerlejr Kenneth Due
kenneth.due(snabela)gmail.com - http://www.rc-sommerlejr.dk/

Interessegruppens formål er at fastholde traditionen med at arrangere en sommerlejr hvert år i uge 29.

Oldtimergruppen

Erik Knudsen
OY 1072

erik.kn(snabela)skjern-net.dk - -

Interessegruppens formål er bl.a.:
- at sikre, at modelflyvehistoriske effekter bliver registreret, indsamlet og opbevaret på forsvarlig måde.
- at arrangere udstillinger af modelflyvehistorisk interesse.
at arbejde for at oprette et dansk modelflyvemuseum.

Modelsvæveflyvning Dybbøl Søren Krogh msdybbol(snabela)gmail.com - - Interessegruppens formål er at dyrke motorløs modelsvæveflyvning
UAS Sport Danmark Michael Hessellund Ørting

 

michael(snabela)hessellund.eu

 

-  UAS-Sport.dk

Det er UAS Danmarks formål at:

  • fremme et positivt kendskab til FPV og UAS flyvning på amatørbasis.
  • opnå indflydelse på lovgivning og vilkår for flyvning med FPV og UAS på amatørbasis.
MDK First Category Event Erik Dahl - - - FCE's formål er at opfordre og støtte MDK's medlemmer til at arrangere FAI 1. category events
IMAC Danmark Kristian Pade pade_1(snabela)hotmail.com - www.mini-iac.dk

IMAC Danmarks formål er at drive og repræsentere IMAC flyvningen på natio-nalt og internationalt plan.
Yderligere er det er IMAC Danmarks mål at fremme IMAC flyvningen som konkurrencesport under MDK gennem at afholde stævner, konkurrencer og mesterskaber.