• Du er her: 
 • Forside ›
 • Klubber ›
 • Beskrivelse af webhotel for klubwebs
 • 27. november 2020

Webhotel for klubwebs - beskrivelse

Sidst opdateret: 23. marts 2012 (kontaktperson: Allan Feld)

WEB-værktøjet
Det WEB-system som MDK har haft i brug siden 2007 (Umbraco) er velegnet til at præsentere simple hjemmesider. Og netop fordi systemet er simpelt, er det enkelt at bruge. Det kræver kun et par timers introduktion at lære at bruge systemet som redaktør. Der kan desuden være så mange web-redaktører som man måtte ønsker det i klubben. Netop enkelthed og mulighed for flere redaktører er det der skal gøre det overkommeligt for en lille klub at vedligeholde deres egen hjemmeside.

WEB-hotellet
Klubberne kunne vælge at køre deres hjemmeside hos en af de mange serviceudbydere der findes i dag. Det er ikke særligt dyrt, men man skal finde en med et tilpas enkelt værktøj. Derfor har MDK besluttet at tilbyde interesserede klubber et gratis webhotel, hvor de kan lægge deres hjemmesider. Vi har via BioGis købt plads på et billigt web-hotel, med en lav, men fuldt tilstrækkelig driftsservice.

Vi bruger som sædvanlig firma BioGis som systemintegrator. De har bygget et standard Umbraco miljø til de klubber der vil benytte webhotellet. Selv om der er flere klubber om at dele webhotellet, er der ingen forbindelse mellem de enkelte klubbers hjemmesider. Set fra klubredaktørernes og webbrugernes sider er det helt adskilte verdener.

Sådan får klubben en gratis web
Klubbens formand eller kontaktperson kan henvende sig til sekretariatet for at få en web.

Når webben er klar, får klubbens kontaktperson tilsendt de nødvendige adgangskoder og et foreløbigt redigeringslink. Der er også kontaktinformation til BioGis, hvis klubben ønsker at købe hjælp. Når der med tiden kommer flere klubber på webhotellet kunne der måske opstå en erfa-gruppe der kunne hjælpe nye klubber i gang, og som sandsynligvis ville yde gratis hjælp.

Adgang til webben som bruger
Der er tre måder man kan få adgang til en klubs web på webhotellet.

 1. Webhotellet har sin egen adresse: http://www.modelflyveklubber.dk
  Bruger man denne adresse, vil man komme ind på en forside på webhotellet, hvorfra man kan komme videre til klubbernes individuelle hjemmesider.
 2. Klubben kan købe sin egen klubadresse (domæne) hos danDomain.dk. Måske har klubben allerede en adresse (URL) fra en tidligere eller nuværende hjemmeside. Man skal så blot bede danDomain om at omdirigere URL til klubforsidens adresse på webhotellet, og så vil brugerne komme direkte til klubbens forside uden om webhotellets forside.
 3. Der er opsat link på klubhåndbogens forside, så man kan linke direkte fra MDKs web. 

Klubben bestemmer om der skal være direkte adgang til deres web eller om man skal via MDK - eller begge dele.

Den nye web er køreklar ved leveringen
Den nye web er en 'ARF'. Det hele er der næsten. Der skal bare fyldes indhold på.
Man får webben med en standardopsætning, som vil dække de fleste behov. Men klubben kan selv bygge videre på skabelonen eller lave deres helt egen, hvis de har lyst. 

Standardopbygningen ser sådan ud:

Forside
         Nyheder
         Klubkalender
         Kluboplysninger
                Medlemsbetingelser
                Vedtægter
                Pladsregler
                Kontaktinformation
         Indmeldelse
         Billedgalleri
         Kun for medlemmer (adgang kræver password)
                Bestyrelsesreferater
                Generalforsamling
                Regnskab


Det er sidernes overskrifter der vises herover. Indrykningen viser hvilke websider der ligger under hvilke.

Dvs. fra forsiden kan man fx vælge undersiden Kluboplysninger. Når man er på siden Kluboplysninger kan man vælge de viste undersider, fx pladsregler. Det er hierarkisk opbygget.

Skabelonens sider er selvfølgelig tomme. Klubbens webredaktører skal lægge indeholder på siderne og vedligeholde det. Sideopbygningen er ligesom den vi kender det fra MDKs web. Man kan bruge udelte sider, sider med venstre margin og sider med både højre og venstre margin. Der er mulighed for at bruge nyheder, kalender, billedgalleri og for den sags skyld selvbetjening for klubbens medlemmer, hvis klubben vælger det.

Hele idéen er at små klubber skal kunne starte nem og enkelt og så evt. bygge på efterhånden.
Der er ret begrænsede muligheder i vores system. Det er derfor det er nemt. Men hvis klubben vokser og ambitionerne vokser ud over hvad Umbraco kan klare, kan klubben altid vælge at forlade webhotellet og stå på egne ben.

Betingelser for at få en klubweb
Ja, der er næsten ikke nogen betingelser, men

 • det er kun klubber og interessegrupper registreret under MDK der kan få en gratis web.
 • webben må ikke bruges kommercielt
 • webben må ikke bruges til at kompromittere MDK eller modelflyvningen som helhed.

Ellers forholder MDK sig ikke til hvad klubben skriver på sin hjemmeside.

MDK betaler gildet
At det er gratis for klubberne skyldes at MDK betaler. Men det er ikke noget der koster MDK ret meget. MDK har købt et webhotel af de billigste og betaler BioGis et engangsbeløb for at etablere hotellet og lave en standardopsætning. Er der brug for mere, f.eks. assistance til klubberne til opsætning eller drift, betaler klubberne selv efter behov. BioGis tilbyder assistance mod betaling, men andre kan også hjælpe.